gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

11 Listopada

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Dzień ten jest jednym z najważniejszych świąt w naszym kraju i dlatego w Publicznym Gimnazjum nr3 odbyły się uroczyste akademie. O godzinie 10.30 artyści spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 3, a o 12.00 z uczniami klas gimnazjalnych, okolicznymi mieszkańcami, członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów oraz emerytowanymi nauczycielami. Na akademię przybyła Dyrekcja obu placówek i nauczyciele.
Uroczystość poprowadziła uczennica klasy IIc, Katarzyna Gołek, wiersze o tematyce narodowo-wyzwoleńczej recytowali uczniowie z klas: Ig, IId, IIIa, IIIf, IIIj. Wybory tekstów literackich dokonała pani Edyta Burska, która również czuwała nad organizacją akademii.
Chór pod kierownictwem pani Elżbiety Chachaj wykonywał pieśni patriotyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy chóru męskiego. Chłopcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, panie z klubu seniora ukradkiem ocierały łzy.
Na zakończenie wystąpiła pani dyrektor Jadwiga Barczak, serdecznie dziękując wykonawcom i ich opiekunom, za pracę włożoną w przygotowanie przedstawienia. Recenzje widzów, opuszczających salę gimnastyczną były bardzo pochlebne.