gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

3 maja - uroczystość na sali

30 kwietnia 2001 roku z okazji święta Narodowego Polski przypadającego w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Uroczystość miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się jej uczestnicy: Dyrekcja Publicznego Gimnazjum i Dyrekcja Szkoły Podstawowej, nauczyciele, oraz uczniowie I i II klas gimnazjum. Uczniowie klasy II b i II c pod czujnym okiem p. Władysława Domagalskiego przypomnieli nam najważniejsze wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Artyści deklamowali również wiersze znanych, polskich poetów. Mówiły one o potrzebie zmiany stanowiska magnatem polskiej oraz o konieczności zmniejszenia ucisku mieszczan i chłopów.
Konstytucja 3 Maja - ustawa zasadnicza, uchwalona w atmosferze zamachu stanu 3. V. 1791 roku przez Sejm Czteroletni, druga w świecie po konstytucji amerykańskiej . Wprowadziła zasadę zwierzchności narodu i podział władzy na : ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
W celu integracji państwa zniosła unię Polski z Litwą i wprowadziła zasadę dziedziczności tronu, który po śmierci króla Stanisława Augusta, miał przypaść linii saskiej. Zlikwidowała liberum veto, konfederację i ograniczyła znaczenie sekcji sejmikowej. Ograniczył prawa tzw. gołoty szlacheckiej, a jednocześnie nadała mieszczanom nietykalność osobową! prawo nazywania dóbr ziemskich oraz stwarzała im możliwości osiągnięcia niższych stopni oficerskich i urzędów, ułatwiała nobilitację- Chłopów zaś brała tylko "w opiekę prawa narodowego". W sejmie "gotowym" o 2-letniej kadencji zasiadło 204 posłów oraz 24 plenipotentów miast królewskich, a w senacie - 132 senatorów. Straży Prawa przewodniczył król, a wchodziło do niej 5 mianowanych przez króla, ale odpowiedzialnych przez parlament ministrów. Akty królewskie musiały otrzymać kontrasygnatę odpowiedniego ministra. Konstytucja 3 Maja została obalona przez konfederację targowicką.
Patriotyczne pieśni wykonał chór szkolny pod dyrekcja p- Elżbiety Chachaj, a p. Tadeusz Kośmider zadbał o dekorację sali.
Wymowa całej uroczystości miała podniosły, narodowy charakter. Występ podobał się widowni.
Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po słowach pożegnania wszyscy uczestnicy akademii opuścili salę gimnastyczną.