gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Projekt "Ars Poetica" - kultura i sztuka

Podsumowanie projektu

Podsumowując wszystkie wyniki z poszczególnych konkursów LAUREATAMI zostali:

 • klasa 1d
 • klasa 1e
 • klasa 2a
 • klasa 2c
 • klasa 2h

Wyróżnienie otrzymała klasa 2f oraz klasa 2d (bardzo przepraszamy klasę 2d za błędy w podliczeniu).

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Galeria zdjęć z projektu "Ars Poetica"

_mini-SDC11210.JPG _mini-SDC11217.JPG _mini-SDC11223.JPG
_mini-SDC11215.JPG _mini-SDC11252.JPG _mini-SDC11274.JPG
_mini-SDC11229.JPG _mini-SDC11231.JPG _mini-SDC11236.JPG
_mini-SDC11240.JPG _mini-SDC11242.JPG _mini-SDC11244.JPG
_mini-SDC11245.JPG _mini-SDC11247.JPG _mini-SDC11253.JPG
_mini-SDC11254.JPG _mini-SDC11258.JPG _mini-SDC11261.JPG
_mini-SDC11266.JPG _mini-SDC11268.JPG _mini-SDC11281.JPG
_mini-SDC11296.JPG _mini-SDC11311.JPG _mini-SDC11309.JPG
_mini-SDC11317.JPG _mini-SDC11318.JPG  

Przegląd teatrów

_mini-DSC_1566.jpg _mini-DSC_1568.jpg _mini-DSC_1572.jpg
_mini-DSC_1574.jpg _mini-DSC_1575.jpg _mini-DSC_1584.jpg
_mini-DSC_1589.jpg _mini-DSC_1599.jpg _mini-DSC_1606.jpg
_mini-DSC_1612.jpg _mini-DSC_1635.jpg _mini-DSC_1646.jpg
_mini-DSC_1655.jpg _mini-DSC_1686.jpg _mini-DSC_1693.jpg
_mini-DSC_1699.jpg _mini-DSC_1703.jpg _mini-DSC_1713.jpg
_mini-DSC_1714.jpg _mini-DSC_1717.jpg _mini-DSC_1732.jpg
_mini-DSC_1757.jpg _mini-DSC_1760.jpg _mini-DSC_1763.jpg
_mini-DSC_1765.jpg _mini-DSC_1775.jpg _mini-DSC_1777.jpg
_mini-DSC_1780.jpg _mini-DSC_1801.jpg _mini-DSC_1831.jpg
_mini-DSC_1789.jpg _mini-DSC_1792.jpg _mini-DSC_1842.jpg
_mini-DSC_1848.jpg _mini-DSC_1858.jpg _mini-DSC_1865.jpg
_mini-DSC_1871.jpg _mini-DSC_1873.jpg  

Wyniki konkursu recytatorskiego poezja w języku angielskim

Dnia 21.12.2009 roku, w ramach projektu Ars Poetica, odbył się konkurs recytatorki poezji w języku angielskim. Jury w składzie Agata Postrzygacz i Agnieszka Księżopolska po wysłuchaniu 10 uczestników przyznały następującą ilość punktów:

Laureaci:

 • Dębczyński Artur kl. 2d -10 punktów
 • Perkowska Klaudia kl. le - 9 punktów

Wyróżnieni:

 • Boczek Aleksander kI. 1 g - 8 punktów,
 • Żak Paula kI. 2h -7 punktów,
 • Paczuska Angelika 2g  -6 punktów,

Za udział po 5 punktów:

 • Pużuk Julita 2c
 • Jastrzębski Bartek 2b
 • Ambroziak Agata 1 d
 • Kupiński Karol 1 b
 • Szoplik Dawid 1 f

Wyniki konkursu recytatorskiego w języku niemieckim

W ramach projektu "Ars poetica" przeprowadzonego dn. 20.12.2009 r. przez p. Magdalenę·Aleksiuk - Głuszczak i p. Agnieszkę Matłacz
 
Nagrodzeni:
 1. Paulina Kamińska   1 a   10p
 2. Agata Ambroziak   1e   9p
 3. Justyna Rosłan   1c   8p
 4. Leśniak Paulina   1 f   7p
 5. Chibowska Monika   1d   6p  
 Za udział - po 5 pkt. otrzymali:
 
 1. Stanisław Bulak kI. 1 g 
 2. Paulina Zarzycka ki 2b
 
Ocenie podlegały następujące elementy: 
 • udział - 5 pkt. 
 • zgodność z tekstem -1 pkt. 
 • interpretacja - 2 pkt.
 • poprawna wymowa i intonacja -1 pkt.
 • stopień trudności - 1 pkt.

Wyniki konkursu muzycznego - Fryderyk Chopin

Dnia 16.12.2009 r. o godzinie 11.30. w sali nr 6, odbył się konkurs muzyczny dotyczący życia i twórczości Fryderyka Chopina. Do konkursu przystąpili uczniowie klas la,b,c,d,e,f,g oraz 2a,b,c,d,f,h. Konkurs składał się z dwóch etapów:
 
 1. znajomość sylwetki i twórczości Chopina 
 2. Rozpoznawanie utworów kompozytora.
 
Po ocenie prac uczestników, komisja przyznała punkty :
 
IIa- 10p
IId -10 p
Id-10p
Ia-9p
If-9p
IIc-9p
Ib-8p
IIh-8p
IIb-7p
Ic-6p
Ig-6p
Ie-6p
IIf-6p
 
Elżbieta Chachaj, Agata Głuchowska

Wyniki konkursu literackiego pt. "Mój wiersz"

W dniu 21.12.2009r. komisja w składzie:Ewa Goś i Regina Kozak rozstrzygnęła konkurs literacki pt."Mój wiersz"w ramach projektu edukacyjnego "ARS POETICA".
 
Wyniki konkursu:
 
I m -ce zajął Łukasz Wiater z kl.IIa - wiersz pt."Ojczyzna" 15pkt.
 
Wyróżnienia otrzymali:
 
 • Agata Chwedorczuk z kl.Id - wiersz pt."Czarna dama" 12pkt.
 • Katarzyna Kawęcka z kl.IIc - wiersz pt."ldź naprzód" 12pkt.
 
Za udział w konkursie po 7 pkt. otrzymały klasy: la, Ic, le, If, Ig, IIb, IId, Ile, IIf, lIg, IIh.

Wyniki konkursu recytatorskiego

Wyniki konkursu recytatorskiego w ramach projektu "Ars poetica" przeprowadzonego dn.18.12.2009r  przez p. Beatę Krzyszczak i p. Edytę Burską.
 
Lp. Imię i nazwisko  uczestnika   Klasa Autor i tytuł utworu   Punkty
1 Bukatczuk Barbara   1a H. Poświatowska "Jesteś powietrzem" 9,5
2 Maciej Skrobecki 1b K.K. Baczyński "Piosenka" 6,5
3 Marek Jarząb 1c J. Twardowski "Oda do do rozpaczy" 6
4

Agata Chwedorczuk
Justyna Wilbik

1d -------------------------------------------------- 0
5 Anna Krupa 1e J. Twardowski "Przyszedłem podziękować"  10
6 Kinga Demiańczuk 1f Cz. Miłosz "Który skrzywdziłeś"   8
7 Jakub Szczęsny 1g W. Szymborska "Fotografia z 11 września" 7
8 Karol Chibowski 2a J. Twardowski ,,Miłość" 8,5
9 Sylwia Kołak   2b J. Kofta "Co to jest miłość" 10
10 Karolina Komar   2c  H. Poświatowska ,,Jestem Julią" 8
11 Jędrzej Goławski 2d W. Broniewski "Warum"  10
12 Kamil Czarnecki 2e M. Grechuta "Nie dokazuj"  6
13 Małgorzata Nasiłowska 2f J. Kofta "Co to jest miłość"   10
14 Karolina Zanikowska 2g W. Szymborska "Niektórzy lubią poezję"  8
15 Bartłomiej Teodorczuk 2h J. Twardowski "Nie sądź" 10
      
Ocenie podlegały następujące elementy: 
 • udział - 5 punktów
 • zgodność z tekstem - 1 punkt  
 • interpretacja - 2 punkty  
 • dykcja -lpunkt
 • stopień trudności - 1 punkt.

Wyniki konkursu wiedzy o impresjonistach

W dniu 17 grudnia 2009r. odbył się konkurs wiedzy o impresjonistach w ramach Projektu szkolnego" Ars - Poetica". Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas I i II.

Lp Imię i nazwisko ucznia: Klasa

Punkty w
skali 7 - 15

1 Maciejewski Rafał

1b

15

2 Pyziołek Marta

1g

15

3 Maciejewska Karolina

 2h

 15

 4 Kozioł Artur

2a

14

 5 Mitrzak Karolina

2g

13

 6 Kaliszuk Damian

1e

13

 7 Olszewska Ewelina

2f

10

 8 Kobojek Patrycja

1d

10

 9 Śliwa Natalia

1c

9

 10 Nuckowski Krzysztof

1a

9

 11  Pużuk Julia

 2c

 9

 12 Gołebiowski Jakub

1f

7

 13  Bentkowska Aleksandra

 2d

 7

14 Bednarzak Wojciech

2b

7

Wyniki konkursu kaligrafii - kaligrafia piórkiem

Dnia 07.01.2010 odbył się Konkurs kaligrafii - kaligrafia piórkiem.

Uczniowie osiągnęli następujące wyniki:

 1. miejsce  - Milena Chaberska kl. IIa
 2. miejsce - Patrycja Kobojek kl I d
 3. miejsce - Agata Mydlak kl IIh
Wyróżnienia:
 • Paulina Leśniak kl If
 • Piotr Jackiewicz kl Ie
 • Katarzyna Oknińska kl Ie
 • Emilia Gójska kl IIf
Ogólna punktacja klas:
 • IIa - 15 pkt
 • Id - 14 pkt
 • IIh - 13 pkt
 • If - 11 pkt
 • Ic - 11 pkt
 • Ie - 10 pkt
 • IIf - 10 pkt
 • IId - 9 pkt
 • Ia - 8 pkt
 • IIe - 8 pkt
 • IIc - 7 pkt
 • Ig - 7 pkt
 • IIb - 6 pkt
 • Ib - 5 pkt
 • IIg - 5 pkt
Prace oceniała komisja w składzie:
p. Małgorzata Popek, p. Tadeusz Kośmider, p. Magdalena Korytowska

Wyniki konkursu wiedzy o poetach

Dnia 14.12.2009r. w ramach projektu "Ars Poetica" odbył się Konkurs wiedzy o poetach.
Wzięło w nim udział 15 uczniów z klas I i I naszego gimnazjum. Uczniowie uzyskali następujące wyniki:
Lp. Imię i nazwisko Klasa Punkty testowe
(na 66 punktów)
Punkty
w skali 7-15
1 Anna Mularzuk 1e 63 15
2 Julita Pużuk 2c 60,5 14
3 Monika Chibowska 1d 52 13
4 Igor Pieńkowski 2b 45 12
5 Edyta Ostas 2d 44 12
6 Aleksander Boczek 1g 43 11
7 Kinga Demiańczuk 1f 42,5 11
8 Paulina Perczyńska 2f 39,5 11
9 Karolina Mitrzak 2g 38 10
10 Patryk Kowalczyk 1a 37 10
11 Dorota Kukawska 2h 33 10
12 Karolina Kolo 1c 28 9
13 Michał Łuniewski 2e 28 9
14 Maciej Woźniak 2a 23 8
15 Martyna Zadrożniak 1b 23 8

Wyniki konkursu muzycznego - poezja śpiewana

Dnia 6 stycznia 2010r. odbył się konkurs muzyczny - poezja śpiewana w ramach projektu "Ars Poetica". Do konkursu przystąpili uczniowie klas 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2h. Po przesłuchaniu przygotowanych utworów, komisja przyznała punkty:
Klasy I Klasy II
 1d - 10p
2d - 10p
1a - 9p 2h - 9p
1b - 8p 2c - 8p
  2g - 8p
1g - 7p 2f - 7p
1f - 6p 2a - 6p
1c - 5p 2b - 5p

Wyniki konkursu - "Ilustracja graficzna w poezji"

W dniu 18 grudnia 2009r. odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
Magdalena Korytowska i  Tadeusz Kośmider.
Wyniki:

I miejsce - Mieczysław Próchniak z klasy 2h - 10 pkt
II miejsce - Katarzyna Kawęcka z klasy 2c - 8 pkt
III miejsce - Patrycja Kobojek z klasy 1d - 5 pkt


Wyróżnienia otrzymali:
 • Łukasz Wiater z klasy 2a - 4 pkt
 • Katarzyna Oknińska z klasy 1d - 3 pkt
 • Piotr Jackiewicz z klasy 1c - 2 pkt
Lp. Klasa Punkty
1 1a 4
2 1b 0
3 1c 6
4 1d 9
5 1e 7
6 1f 4
7 1g 0
8 2a 8
9 2b 0
10 2c 12
11 2d 0
12 2e 2
13 2f 4
14 2g 2
15 2h 14

Ogólna punktacja po podsumowaniu wyników:

I miejsce - klasa 2h - 14 pkt
II miejsce - klasa 2c - 12 pkt
III miejsce - klasa 1d - 9 pkt
IV miejsce - klasa 2a - 8 pkt
V miejsce - klasa 1e - 7 pkt
VI miejsce - klasa 1c - 6 pkt
VII miejsce - klasy 1a, 1f, 2f - 4pkt
VIII miejsce klasy 2e i 2g - 2 pkt.

Punktacja za otrzymane ilustracje we właściwej technice - 4 pkt dla klasy
Punktacja za otrzymane ilustracje w niewłaściwej technice - 2 pkt dla klasy


Wyniki Przeglądu Teatrów

Dnia 8 stycznia 2010r odbył się Przegląd Teatrów. Jury w składzie M. Popek, W. Męzyńska, H. Prekurat obejrzało sześć przedstawień.

Laureatami zostały klasy:
 • klasa 1e, 2d i 2f za spektakl pt."Mały Książę" przygotowany pod kierunkiem p. Doroty Gajewskiej
 • klasa 1c, 2a i 2c za spektakl pt. "Skąpiec" przygotowany pod kierunkiem p. Ewy Misiak
Wyróżnienia otrzymały klasy:
 • klasa 1d i 2g za przedstawienie pt. "Oskar i Pani Róż" przygotowany pod kierunkiem p. Reginy Kozak
 • klasy 1a i 2h za przedstawienie pt."Poskromienie złośnicy" przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Krzyszczak
Ogólna punktacja:
 • klasa 1e, 2d, 2f - 24 pkt
 • klasa 1c, 2a, 2c - 24 pkt
 • klasa 1d, 2g - 21 pkt
 • klasa 1a, 2h - 20 pkt
 • klasa 1b, 1f, 2b - 16 pkt
 • klasa 1g, 2e - 15 pkt

Wyniki konkursu tanecznego

W dniu 7 grudnia 2010 roku odbył się konkurs taneczny w ramach projektu "Ars Poetica". Komisja konkursowa M. Tymińska, A. Jaroszyńska, K. Stachowska przyznała następującą ilość punktów:

Klasa Punkty Klasa Punkty

Ia

0

IIa

16

Ib

16

IIb

11

Ic

0

IIc

13

Id

16

IId

20

Ie

0

IIe

20

If

0

IIf

16

Ig

0

IIg

0

 

 

IIh

20

Laureatami zostali:

 • Natalia Kłusek
 • Konrad Szupłak
 • Paula Żak
 • Hubert Mężyński

Wyniki konkursu przemówień

W dniu 8 stycznia 2010 roku komisja w składzie p. Magdalena Olszewska - Silna i p. Ewa Misiak dokonała oceny tekstów przemówień związanych ze szkolnym projektem "Ars Poetica".

Oto wyniki konkursu:

Klasa

Autor

Punkty  

Ia

-

0

 

Ib

Maciej Skrobecki

14

laureat

Ic

Karolina Kolo

8

wyróżnienie

Id

Aleksandra Skolimowska

12

wyróżnienie

Ie

Anna Mularzuk

15

laureat

If

Marcin Czarnecki

10

wyróżnienie

Ig

Kinga Kisielińska

7

 

IIa

Michał Franczuk

10

wyróżnienie

IIb

-

0

 

IIc

Ewa Obłoza

10

wyróżnienie

IId

Weronika Ksyta

13

laureat

IIe

Bartłomiej Okniński

7

 

IIf

Łukasz Wysokiński

8

wyróżnienie

IIg

Mateusz Adamiak

7

 

IIh

Łukasz Wasilewski
Bartłomiej Teodorczuk

10

wyróżnienie