gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/02

Szkolne Koło Caritas nr 52

caritas.jpg

Szkolne Koło Caritas nr 52 zostało założone kilka lat temu w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Siedlcach. Mimo iż, od 1 września 2017 r. nasza placówka zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową, to idea pracy wolontariuszy- członków koła jest niezmienna.

Szkolne Koło Caritas zrzesza pod egidą opiekuna uczniów, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Działalność Szkolnego Koła Caritas wzbogaca i urozmaica wychowawcze oddziaływanie szkoły, upowszechnia ideę wolontariatu, stanowi realny wkład w budowanie lepszego świata i lepszych relacji międzyludzkich, a także wspiera rodziców w pracy wychowawczej i umacnia młodzież w autentycznym przeżywaniu wiary.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas w naszej szkole na miarę swoich możliwości

  • identyfikują w swym otoczeniu- szkolnym, sąsiedzkim i in.
  • osoby potrzebujące i ofiarują im swą pomoc (pomoc w nauce, wspólne spędzanie wolnego czasu, pomoc materialna itp.);
  • angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki i in.);
  • wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach).

Spotkania koła odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 15.20 w sali nr 15. Serdecznie zapraszam chętnych uczniów do zaangażowanie się w pomoc innym.

Opiekun SKC Katarzyna Teodorska- Romańska