gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Dzień Edukacji Narodowej

W sobotę 13 października 2001 roku obyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się jej uczestnicy: Dyrekcji Publicznego Gimnazjum i Dyrekcja Szkoły Podstawowej, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, pracownicy szkoły oraz delegacje klas.
Akademia miała na celu przypomnienie uczniom o nauczycielach, ich dobrych intencjach, chęci pomocy i pozytywnego wychowania i nauczenia.
Nad oprawą muzyczną czuwała pani Elżbieta Chachaj, zaś część artystyczną wykonali uczniowie klasy IIIb, czyli szkolne koło teatralne "Drabina" pod kierownictwem Pani Jolanty Nowosielskiej. Tematem były rozmowy o szkole oraz dialogi prowadzone przez nauczycieli z uczniami. Występ miał charakter satyryczny, było dużo śmiechu i zabawnych dialogów.
W czasie uroczystości wręczono nagrody najsympatyczniejszym nauczycielom oraz dyplomy zasług dla szkoły czy uczniów.
Imprezę uwieńczył uroczysty obiad i wspaniała zabawa w szkolnej świetlicy.

Kto dla pani wykonał wzory
H2O i SO4, kto, no właśnie kto?
Kto dowodził wielu racji
Dzięki chemicznym reakcjom.
Kto, no właśnie kto?

Tak bardzo się starałem
by pani spytała mnie
Nad chemią wciąż wzdychałem
Czemu pani znowu mówi źle

Ja wciąż śniłem o Einsteinie
bo na fizie było fajnie
Ja, tak, tylko ja.
Gdyby pani tylko chciała
to obliczę masę ciała
Ja, tak, tylko ja.