gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Egzamin !!!

14 i 15 maja 2002 roku prawie 600 tysięcy gimnazjalistów zdawało pierwszy tak poważny egzamin w swoim życiu. We wtorek uczniowie pisali część humanistyczną, zaś w środę matematyczno-przyrodniczą.
Uczniowie gimnazjów podzielili się. Jedni uważali, że egzaminy były łatwe, drudzy - że trudniejsze niż próbne. Pytania jednakowe dla całego kraju - opracowali eksperci Centralnej Komisji Edukacji. Egzamin ocenia komisja zewnętrzna, dzięki temu ocena będzie bardziej obiektywna (i tak sądzą sami uczniowie).
Wyniki egzaminów w połowie decydują o szansach uczniów na dostanie się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. drugą połowę punktów podczas rekrutacji uczeń może uzyskać za oceny ze świadectwa szkolnego. Każda szkoła stosuje swój sposób przeliczania ocen ze świadectwa co budzi spore wątpliwości.
Stres i wielka niewiadoma - to najczęściej powtarzane przez uczniów słowa przed egzaminami. Sprawdzian był potrzebny również nauczycielom. Mimo że przechodzili szkolenia, dopiero 14 i 15 maja "na żywo" sprawdzili egzaminacyjne procedury. Oficjalne wyniki poznamy za cztery tygodnie.