gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Podsumowanie egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr3

Podsumowanie dokonane zostało na podstawie wyników przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Najwyższą średnią w części humanistycznej uzyskały klasy: IIIa, IIIi, IIIb, IIIc
Najwyższą średnią w części matematyczno - przyrodniczej uzyskały klasy: IIIi, IIIj, IIIc, IIIa, IIIk
Najwyższą średnią punktów uzyskały klasy: IIIi, IIIa, IIIb.

Klasa Nazwisko Imię Łącznie Humanistyczny Matematyczny-
-Przyrodniczy
3a Lipiński Marcin 90 46 44
Chmiel Mariusz 87 42 45
Pieńkowska Katarzyna 86 45 41
Pękala Piotr 86 45 41
Głuchowska Aleksandra 84 41 43
Papkula Paulina 80 34 46
Perkowska Magdalena 80 40 40
3b Kamiński Andrzej 84 37 47
Wierzbicka Aneta 84 43 41
Niedziałek Kamila 81 44 37
3c Soszyński Edwin 85 44 41
Gołek Katarzyna 81 39 42
Szostek Michał 80 35 45
3d Urbańska Dorota 77 37 40
3e Borkowska Agata 80 35 45
3f Wierczuk Malwina 86 45 41
Radzikowska Izabela 83 45 38
Zaliwski Michał 83 43 40
3g Uss Małgorzata 84 45 39
3h Stelęgowski Hubert 77 40 37
3i Kicka Hubert 88 43 45
Wołek Ewelina 86 43 43
Tarnowska Ilona 83 41 42
Krzeski Maciej 82 39 43
Myrcha Marlena 80 39 41
Rutkowski Tomasz 80 42 38
Smborski Jakub 80 41 49
3j Leszczuk Kamil 77 34 43
3k Kaniewska Agnieszka 88 45 43
Lipska Joanna 81 43 38
Stańczuk Magdalena 80 42 38