gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Projekt "EUROPA"

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych w naszym Gimnazjum jest Projekt Europa, o popularności którego świadczy fakt, że w roku szkolnym 2004/2005 odbył się już czwarty jego finał.
Pierwsza edycja tego niezwykłego przedsięwzięcia miała miejsce w roku szkolnym 2001/2002. Wszystkie klasy przez cały rok szkolny wspólnie z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów zbierały jak najwięcej ciekawych i zaskakujących informacji dotyczących wybranego przez siebie kraju, jego położenia geograficznego, kultury, obyczajów, sportu, gospodarki oraz organizacji władz państwowych i samorządowych struktur społecznych. Dążenie do zwycięstwa w Projekcie motywowało uczniów i nauczycieli do poszukiwania informacji w różnych źródłach, do wykonania efektownych i ciekawych dekoracji sal. Projekt ten przyczynił się w znacznej mierze do zintegrowania uczniów w ramach swoich klas, jak też z całą wspólnotą uczniowską. Finał każdego konkursu poprzedzały różnorodne konkursy przedmiotowe, w których uczniowie zdobywali punkty, które mogły doprowadzić klasę do zwycięstwa. Emocje sięgały zenitu w dniu finału każdego z projektów.
Każda klasa starała się zaskoczyć komisję oceniającą ich pracę czymś oryginalnym – piękną dekoracją, poczęstunkiem, tańcem, piosenką, ciekawostkami historycznymi, opowiadaniem i z niecierpliwością oczekiwała werdyktu podczas uroczystej akademii w sali gimnastycznej w obecności nauczycieli, uczniów i licznie przybyłych gości. Zwycięzcy dumnie odbierali z rąk Dyrektora Szkoły dyplomy.