gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2011/07/06

Wywiad z doradcą zawodowym pedagogiem Jolantą Ochab

Po ukońceniu 3 klasy każdego gimnazjalistę czeka wybór odpowiedniej szkoły, który jest niezwykle trudny. Ciężko jest w wieku 15-16 lat zdecydować, co można robić w życiu. Na szczęście na pomoc spieszy nam... Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach! W celu poznania, na czym ta pomoc polega, przeprowadziliśmy wywiad z doradcą zawodowym pedagogiem Jolantą Ochab.

 • W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzone są badania zawodoznawcze. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć dla kogo są przeznaczone i do czego służą?
  • Badania przeznaczone są dla młodzieży zainteresowanej własnym rozwojem osobistym, trafnym wyborem zawodu i świadomym zaplanowaniem swojej edukacji. Pierwszą i najważniejszą decyzję zawodowa podejmuje uczeń kończący gimnazjum. W praktyce często koncentruje się on na wyborze szkoły. Tymczasem prawidłowość jest taka, iż najpierw powinien wybrać zawód, to znaczy wiedzieć (choćby w przybliżeniu), co chce robić w przyszłości i mieć jakąś wizję przyszłej pracy, a dopiero później zastanawiać się nad tym, które szkoły mogą mu umożliwić realizacje zawodowych planów. Decydowanie o tak ważnych, życiowych celach nie jest łatwe. Badania, o których rozmawiamy, umożliwiaja zdiagnozowanie przydatności zawodowej, dzięki czemu uczniowi kończącemu gimnazjum łatwiej jest określić obszar przyszłej aktywności zawodowej i zaplanować naukę- wybrać profil czy kierunek kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, ustalic przedmioty na egzamin maturalny, kierunek kształcenia na studiach wyższych.
 • Czy młodzież chętnie korzysta z takich badań?
  • Z siedleckich szkół zgłasza się wielu uczniów na badania preferencji i predyspozycji zzwodowych. Takie są doświadczenia naszej Poradni. 
 • Co powinien zrobić uczeń, aby wykonać takie badanie?
  • Wykonanie takich badań należy najpierw skonsultować z rodzicami, ponieważ potrzebna jest ich pisemna zgoda na udzielenie przez Poradnie takiego rodzaju pomocy w przypadku uczniów niepełnoletnich. Nastepnie wystarczy zadzwonić do sekretariatu Poradni pod numer: 025 644 08 81 i poprosić o terminy badań.
 • Co jest ważne przy wyobrze zawodu?
  • Trafny i świadomy wybór zawodu i szkoły wymaga dobrego rozpoznania siebie w odniesieniu do czynników, takich jak: uzdolnienia ogólne i kierunkowe, zainteresowania szkolne, pozaszkolne i zawodowe, cechy osobowościowe (w tym cechy charakteru, cenione wartości, aspiracje), stan zdrowia. Potrzebna jest także wiedza o świecie pracy- jakie w ogóle są zawody i jakie są tendencje rynku pracy, czyli orientacja w których zawodach będzie utrzymywało się zatrudnienie lub wzrastało. Niezbędne dla ucznia są informacje o typach szkół, profilach i kierunkach kształcenia w szkołach.
 • Co Pani daje największą satysfakcję w pracy?
  • Dużo zadowolenia przynoszą mi informacje zwrotne od osób, z którymi pracuję lub pracowałam, sytuacje, gdy uczeń na koniec pracy stwierdza, iż będzie mu łatwiej decydować o sobie, podejmować decyzje, że wszystko mu się rozjaśniło. Największą satysfakcję dają mi jednak spotkania- najczęściej okazjonalne, przypadkowe- z klientami, którzy są w trakcie realizacji swojego planu edukacyjnego i zawodowego lub już podjęli pracę spotykając mnie po wielu latach mówią: „ale mi Pani dobrze doradziła”.
 • Jakie są marzenia zawodoznawców? :-)
  • Największym życzeniem doradców zawodowych jest osiąganie wysokiego poziomu dobrostanu, czyli zadowolenia ze swojego życia przez osoby, którym pomagamy. To jest sensem naszej pracy. Ponadto marzymy o tym, aby w każdej szkole był zatrudniany doradca zawodowy, bo wówczas większa ilość uczniów i młodziezy skorzysta z takiej formy pomocy i mneij osób podejmnie nietrafne, przypadkowe decyzje. 
 •  Dziękujemy za rozmowę. Życzymy więc, aby marzenia te się spełniły!

Rozmawiała: M. Tchórzewska