gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/03/02

„Możesz stać się przyczyną, dla której uczeń przyjdzie do szkoły, mimo iż ma życiowe kłopoty. Możesz być dla niego inspiracją. I jak długo jesteś nauczycielem nawet w swym najgorszym dniu, możesz być największą dla niego nadzieją”.

L. Bell

DLA NAUCZYCIELI

„Autyzm... Co to dla mnie znaczy? Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu” Catherine Faherty

Autorka podręcznika przedstawia typowe, codzienne sytuacje, z którymi mają do czynienia dzieci autystyczne i ich rodziny pozwalając je poznać i lepiej zrozumieć. Każdy rozdział dotyczy ważnego aspektu życia, na przykład komunikacji, talentów, twórczego wyrażania siebie, uczenia się czy zawierania przyjaźni. Ostatnia część każdego rozdziału została napisana z myślą o rodzicach, terapeutach oraz innych ważnych dorosłych w życiu dziecka. Znajdują się tam praktyczne sugestie i ciekawe pomysły, które można wykorzystać zarówno w domu, jak i w szkole.

 

 „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Luke Jakson

Książka napisana przez bardzo inteligentnego trzynastolatka z Zespołem Aspergera. Luke doświadczył prawie wszystkiego: wykluczenia z grupy szkolnej, przezwisk, przemocy, przeszedł kilka trudnych operacji. Do tego przeczytał kilkaset książek, świetnie posługuje się komputerem, doskonale orientuje się w tajnikach emocjonalnych dzieci i młodzieży z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Ta książka to przewodnik dla rodziców, opiekunów i wychowawców. Uczy jak zrozumieć czyjąś inność, jak się wzajemnie szanować, przyjaźnić i bawić, jak zachować poczucie własnej wartości i godności.

 

 „Jak nauczać rozwiązywania konfliktów– David Covan, Sutanna Palomares, Dianie Schelling

 Jest to książka, która pokazuje jak zapobiegać konfliktom poprzez rozwijanie u uczniów szacunku dla podobieństw i różnic, zrozumienia swoich uczuć i kontrolowania ich. Zawiera scenariusze lekcji i karty pracy. 

 

„Porozumienie bez przemocy czyli język żyrafy w szkole” – Widstrand Towe

Poradnik ten w sposób czytelny i obrazowy odnosi się do problemu komunikacji interpersonalnej i relacji międzyludzkich.
 
 
 
 
„Trudny uczeń w szkole” – Jarosław Jagieła
Autor książki podpowiada jak podjąć mądre i zdecydowane działania, oparte na praktycznej wiedzy psychologicznej. Zawarte tu ćwiczenia na temat trudnego i idealnego ucznia są narzędziem wspomagającym nauczyciela w trudnych sytuacjach.
 
 
 

„Wychowanie bez porażek w szkole” Thomas Gordon,

Książka nie jest typowym podręcznikiem metodyki.Zaproponowano tu nauczycielom proste metody postępowania, które pozwolą uczynić stosunki w szkole bardziej partnerskimi i efektywniej wykorzystać czas lekcyjny, by nie marnować go codziennie na rozwiązywanie konfliktów oraz wprowadzanie i utrzymywanie dyscypliny.

 

„Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” Jacek Pyżalski

Książka podejmuje problem powszechnego obecnie zjawiska agresji elektronicznej. Przedstawia media, zwracając uwagę na dysfunkcyjne korzystanie z nowych technologii, którego przejawem jest agresja elektroniczna (cyberbullying),realizowana za pośrednictwem Internetu, oraz telefonów komórkowych. Opisuje również konsekwencje agresji internetowej, metody profilaktyki i interwencji w tej dziedzinie.

 

„Saper czyli jak rozminować agresję” Renata Knez, Wojciech Słonina

Jest to program profilaktyczno – wychowawczy dający podstawową wiedzę na temat zachowań agresywnych uczniów i sposobów radzenia sobie z nimi. Zaprezentowany tu cykl zajęć ma zintegrować grupę, dać podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych mechanizmów dotyczących funkcjonowania klasy, a wreszcie nauczyć jak radzić sobie z własną złością i agresją.

 

„Inteligencja emocjonalna” Daniel Goleman

Książka ta przynosi odpowiedź na niezwykle ważne pytanie, ,jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami, albo że osoby o wysokim ilorazie inteligencji nieraz z trudem radzą sobie w życiu. Jeśli nawet pytanie to wydaje się banalne, to odpowiedź – którą dokumentują najnowsze badania naukowe – obala dotychczasowe poglądy na rolę intelektu w odniesieniu życiowego sukcesu. Zależy on bowiem w głównym stopniu od samoświadomości.

 

 „Sztuka unikania konfliktów” Ewa Kiezik –Kordzińska

Książka zawiera scenariusze godzin wychowawczych, opracowane przez specjalistów, a przetestowane przez nauczycieli – praktyków. Poza dokładnie opisanym tokiem lekcji znajdziemy tu praktyczne porady, dotyczące przygotowania i przebiegu zajęć, materiały pomocnicze, karty pracy itp.