URL: http://www.pg3.home.pl/index.php?konkursy_historyczne


gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2011/07/06

Konkursy historyczne

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.
"KULTURA POLSKA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW (X W. - XX W.)
I JEJ ZWIĄZKI Z KULTURĄ EUROPEJSKĄ.
ELEMENTY RODZIME I WPŁYWY ZEWNĘTRZNE"

 

23 października 2007 r. odbyły się eliminacje szkolne Konkursu Historycznego „Między Wschodem a Zachodem. Kultura polska na przestrzeni dziejów (X w. – XX w.) i jej związki z kulturą europejską – elementy rodzime i wpływy zewnętrzne”. W konkursie wzięło udział 11 uczniów z klas drugich i trzecich. Żaden z uczestników nie osiągnął wymaganych 36 pkt. Przewodniczącym komisji była p. Anna Charczuk, członkami: p.Magdalena Andrzejczyk, pEwa Wyczółkowska.

p. Anna Charczuk

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY 
"LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1887-1922"

W bieżącym roku szkolnym 2007/2008 odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1887-1922". Konkurs realizowany był pod hasłem „O niepodległość i granice Rzeczpospolitej&rdquo

Konkurs organizowany jest od 1994 roku. Mogą uczestniczyć w nim uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, zawodowych oraz wszystkich typów liceów i techników. Jego celem jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz wiedzy o znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa. Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ...” (zwany dalej Konkursem) jest prowadzony pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji Narodowej oraz Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka.

Etap szkolny konkursu odbył się 16 listopada 2007. Przystąpiło o niego 11 uczniów naszej szkoły:

Samociuk Adrianna – 2 E

Książek Klaudia – 2 E

Kaliszuk Aneta – 2 E

Matwiejczuk Jakub – 1 F

Borkowska Katarzyna – 2 E

Mitrzak Agnieszka – 2 E

Matyjasek Mateusz – 3 B

Stańczuk Kamil – 3 B

Ługowski Bartek – 3 C

Frąc Przemek – 3 C

Radwan Dawid – 3 C

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie: Ługowski Bartek – 65 pkt, Matwiejczuk Jakub – 56 pkt i Matyjasek Mateusz – 54 pkt. Ci uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego, który odbył się 11 stycznia 2008 r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Siedlcach. Ogółem w konkursie II etapu brało udział 56 uczniów szkół gimnazjalnych podległych Kuratorium Oświaty w Warszawie z Delegaturą w Siedlcach.

p. Anna Charczuk

KONKURS WIEDZY O UE

W dniu 17 III 2008 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny ogólnopolskiego konkursu tematycznego „Młody Europejczyk” zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Konkurs dotyczył wiedzy na temat Unii Europejskiej. Celem konkursu jest promocja UE i integracji europejskiej wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów naszej szkoły:

 1. Dawid Mlostek – 1 D
 2. Krystian Karasiński – 1 D
 3. Patryk Kisieliński – 1 D
 4. Marcin Małycha – 1 D
 5. Małgorzata Tchórzewska – 1 D
 6. Damian Kotowski – 3 C
 7. Przemek Fronc – 3 C
 8. Agata Porowska – 3 C
 9. Anna Wiśniewska – 3 C
 10. Marek Pieńkowski – 3 C
 11. Łukasz Garwoliński – 3 C
 12. Mateusz Matyjasek – 3 B
 13. Magdalena Filip – 3 E
 14. Patrycja Trojecka – 3 G

Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych. Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom Młodego Europejczyka.

p. Anna Charczuk