gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/12

Religia

Misyjne Koło Młodzieży

misyjne_koło.PNG

Zaprasza wszystkich zainteresowanych życiem misjonarzy i ich pracą na spotkania.

Cele Koła

 • Rozwijanie i pielęgnowanie w młodzieży ducha modlitwy
 • Pogłębianie zainteresowań tematyką misji
 • Rozwijanie u młodzieży wrażliwości na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza rówieśników z krajów misyjnych
 • Wychowanie do akceptacji drugiego człowieka
 • Otwieranie młodzieńczych oczu i serc na świat , jego potrzeby i pragnienie Boga
 • Budzenie i rozwijanie ofiarności
 • Poznanie postaci świętych
 • Poznanie nowych piosenek, zwłaszcza o tematyce misyjnej
 • Angażowanie w życie szkoły i parafii

Dziesięć Przykazań Dzieci i młodzieży należących do Papieskiego Dzieła Misyjnego

 • Traktuje wszystkich jak braci
 • Zna Jezusa, kocha jak Jezus i nie wstydzi się mówić o Jezusie
 • Codziennie modli się do Boga Ojca za swych braci i siostry z całego świata i pragnie, by oni też poznali Pana Jezusa i Jego Matkę Maryję
 • Jest za wszystko wdzięczne, dlatego zawsze wszystkim mówi „dziękuję ”
 • Cieszy się z możliwości dawania i obdarowywania innych tym co posiada
 • Cieszy się gdy może komuś ulżyć
 • Wie, że człowiek jest ważniejszy niż pieniądze
 • Jest hojne, mimo iż jest to związane z wyrzeczeniami
 • Szuka rozwiązań i znajduje je
 • Jest radosne i zawsze myśli liczbie mnogiej „my ”.
Misyjne Koło Młodzieży

Powstanie tego Koła było odpowiedzią na zainteresowanie uczniów tematyką misji w Kościele.

Metody i formy pracy:

 1. Spotkania biblijne
 2. Spotkania modlitewne
 3. Modlitwa osobista
 4. Dobrowolne ofiary i wyrzeczenia
 5. Zbiórka ofiar pieniężnych
 6. Rozprowadzanie materiałów o tematyce misyjnej
 7. Czytanie pisma „Świat misyjny”
 8. Przygotowywanie gazetek i plakatów informacyjnych
 9. Wykonywanie zadań - konkretnych czynów dla dobra innych ludzi
 10. Listowny i osobisty kontakt z misjonarzami
 11. Udział w Kongresie Misyjnym Dzieci