gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

1 wrzesień

Dnia 1 września 2000 roku w Publicznym Gimnazjum nr 3 im Tadeusza Kościuszki w Siedlcach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2000/2001.
Na uroczystości, która miała miejsce na sali gimnastycznej przybyli uczniowie pierwszych klas gimnazjum, i ich rodzice, dyrekcja i grono pedagogiczne.
Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, potem głos zabrała pani dyrektor - Romana Kamińska, która serdecznie wszystkich przywitała i uświadomiła nam, że rozpoczynamy w swym życiu, kolejny etap nauki - gimnazjum.
Na zakończenie swego wystąpienia pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom jak najwięcej sukcesów i osiągnięć w nauce.
Nad częścią artystyczną czuwała pani Ewa Goś, która dokonała wyboru wierszy, zaś chór szkolny pod czujnym okiem pani Elżbiety Chachaj wykonał liczne pieśni. Wszyscy artyści za swoje występy zostali obdarowani licznym i gorącymi oklaskami.
Następnie salę gimnastyczną opuścili uczniowie biorący udział w akademii i chór. Jako ostatni salę opuścili uczniowie poszczególnych klas, które wychodziły w kolejności alfabetycznej. Klasy udawały się do swoich sal na spotkanie z wychowawcą.