gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/12

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń. W zajęciach uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W większości przypadków są one prowadzone indywidualnie raz w tygodniu.
Logopeda
Beata Krzyszczak