gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2012/05/28

15 MAJA DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

niezapominajka1.jpg

15 maja w naszej szkole odbył się DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI.

Na hasło Polskiej Niezapominajki otwierają się drzwi do prawdziwych skarbców przyrody i historii zamkniętych w ostatnim półwieczu. Niezapominajka stała się elementem naszego krajobrazu, symbolizującym pamięć o wszystkich ważnych wartościach naszej kultury. Ten kwiat podkreśla pamięć o przyjaciołach także tych, którzy walczyli za ojczyznę. Obchodząc Święto Niezapominajki, czcimy miłość, pamięć i tradycję. Święto Polskiej Niezapominajki utrwala się w świadomości młodzieży polskiej jako symbol miłości, symbol kultury ekologicznej. Spełnia ono ważną rolę w edukacji ekologicznej. Zasługą tego niepozornego kwiatka jest powrót do Polski „spokoju ducha”, przypomnienie sobie o wartościach, o których w pogoni za mirażami zapominamy. Święto Polskiej Niezapominajki to szeroka edukacja społeczna, to budowa społeczeństwa obywatelskiego. Przez miłość do ojczyzny budujemy świat piękniejący w rodzinach, społecznościach bliższych i dalszych. Napełniamy hasło: „Za naszą i waszą wolność” nowymi treściami. Budujemy świat sprawiedliwy i piękny." [...,]

Andrzej Zalewski, rok 2009

Członkowie szkolnego koła Caritas i chętni uczniowie pod opieką pani Beaty Sobiczewskiej przygotowali słodkości , interesujące gazetki na korytarzu szkolnym, pocztę niezapominajkową , zawieszki z niezapominajkami oraz bukieciki z konwalii i niezapominajek.

Odbył się również konkurs „SYMBOLE NARODOWE” zorganizowany przez panią Ewę Wyczółkowską.

Beata Sobiczewska.

niezapominajka2.jpg niezapominajka3.jpg niezapominajka4.jpg
niezapominajka5.jpg