gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Otwarcie nowej pracowni komputerowej

W dniu 1 września 2000r z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego 2000/2001 w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum nr. 3 w Siedlcach oddano do użytku publicznego nową pracownię komputerową. Uroczyste otwarcie z symbolicznym przecięciem wstęgi, odbyło się tuż po godzinie 12.00. Tego wspaniałego zaszczytu dostąpili nauczający w naszej szkole informatycy: pani Beata Górska i pan Dariusz Kupiński.
To wydarzenie poprzedzone zostało krótką przemową pani Dyrektor Romany Kamińskiej.
Po uroczystości zaproszono zgromadzonych nauczycieli, gości i delegacje klas do pracowni. Zajęto wszystkie miejsca przy pulpitach. Kiedy wszystkie szmery wywołane podziwem i zachwytem ucichły, rozpoczęła się część oficjalna. Z krótką mową wystąpił na samym początku pan Dariusz Kupiński, przedstawiając najważniejsze, godne zwrócenia naszej uwagi fakty. Dotyczyły one głównie wymienienia sponsorów, dzięki którym i w naszej szkole możliwe jest wdrożenie nowego programu pt: "Internet w każdej szkole". Ma on na celu umożliwienie polskiej młodzieży kontaktu ze światem i pewniejszego startu w dorosłe życie - za pośrednictwem komputerów.
Uczniowie również postanowili podziękować przedstawicielom Ministerstwa Edukacji i Władzom Samorządowym za ten wielkiej wagi dar. W imieniu całej wspólnoty młodzieży naszej szkoły dwie uczennice: Małgorzata Chmiel i Irmina Denysiuk, skierowały kilka miłych i wdzięcznych słów podziękowania zapewniając jednocześnie, że utrzymają salę i sprzęt w należytym porządku.
Umożliwiono przybyłym bezpośredni kontakt z komputerami. Powoli uroczystość dobiegła końca. Kiedy wszyscy się rozeszli, święto przeistoczyło się w codzienność. Sala komputerowa zyskała nowe pomieszczenie -pracownie numer 18, która jest przestronniejsza i wygodniejsza do rozmieszczenia sprzętu komputerowego i pracy na nim.

Wielkie otwarcie sali nr 18

sala4.jpg sala3.jpg
sala1.jpg sala2.jpg

Wycinek z Kuriera Siedleckiego

W tym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum przy ul. Sekulskiej będą mieli do dyspozycji dwie pracownie komputerowe. Druga, otwarta w piątek, jest realizacją programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Pracownie Internetowe dla Gimnazjum". MEN kupił siedleckiej placówce komputery. Natomiast za adaptacje sali, wyposażenie w stoliki i dodatkowe meble oraz przeszkolenie nauczycieli zapłacił samorząd miejski. Władze miasta wydały na ten cel z budżetu miasta ponad 20 tys. złotych - Jest to wreszcie pracownia z prawdziwego zdarzenia. Z wewnętrzna siecią, wszystkie komputery są podłączone do Internetu. W szkole jest trzech nauczycieli z uprawnieniem do prowadzenia zajęć z informatyki. Sześciu innych ukończyło kursy i także będą mogli prowadzić przy pomocy tych komputerów zajęcia za swoich przedmiotów - powiedział opiekun pracowni Dariusz Kupiński.
W uroczystości otwarcia pracowni uczestniczyli ks. Stefan Kornas z Parafi Św. Ducha, zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczyciele z gimnazjum.