gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Projekt "REGIONY"

W roku szkolnym 2004/2005 znany wszystkim „Projekt Europa” zawitał do Polski, przybierając tytuł „Projekt Regiony”. Tym razem każda klasa 1. i 2. koncentrowała się w swych poszukiwaniach wokół konkretnego regionu geograficznego naszego kraju. I znów ruszyła rywalizacja uczniów i nauczycieli! Wszyscy zastanawiali się, jak zaskoczyć komisję i przechytrzyć konkurencję. Każdy z zapałem wyruszył na poszukiwanie informacji, strojów, pieśni, tańców i potraw charakterystycznych dla danego regionu Polski.
Projekty „Europa” oraz „Regiony” to doskonałe lekcje geografii, historii, języka polskiego, języków obcych. Stworzyły niepowtarzalną okazję do obcowania z kulturą najbliższą. Przygotowanie prezentacji wyzwoliło w uczniach aktywność, pomysłowość i twórczy zapał.

"PARKI NARODOWE POLSKI"

Sfinalizowany w styczniu Projekt Regiony miał swój dalszy ciąg w postaci projektu „Parki Narodowe Polski”, który zakończył się 22 kwietnia 2005 roku. Dzięki zebranym podczas „Projektu Regiony” informacjom dotyczącym przyrody Polski każda z klas mogła przybliżyć pozostałym uczniom oraz nauczycielom wiadomości dotyczące parków narodowych znajdujących się w naszym kraju. W pomysłowych i niezwykle estetycznych gazetkach ściennych oraz albumach znalazły się informacje o usytuowaniu parków, faunie i florze oraz najciekawszych miejscach i zabytkach przyrody danego parku.