gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/12

Zajęcia rewalidacyjne

 Nasza placówka, w szerokiej gamie zajęć, oferuje również rewalidację. Skierowana jest ona szczególnie do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swą tematyką obejmują między innymi zajęcia rozwijające, kompensacyjne, usprawniające, wychowawcze. Wspólnie pracujemy nad doskonaleniem percepcji wzrokowej, słuchowej, poprawę koncentracji uwagi, zdolności manualnych, pamięci i rozumienia czytanych zadań. Wspomagamy też rozwój ucznia poprzez nawiązywanie kontaktów, rozwijanie zainteresowań, rozumienie norm społecznych czy eliminowanie niepożądanych zachowań.

 Prowadząca mgr Katarzyna Stachowska