gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2018/03/02

Szkolne Koło Turystyczno - Geograficzne "TRÓJKA"

logoturystyczne.png

Szkolne Koło Turystyczno - Geograficzne (SKT-G) przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w Siedlcach powstało we wrześniu 2005 jako kontynuacja zajęć terenowych realizowanych od wielu lat przez szkolne Koło Geograficzne. Założycielem i jednocześnie prowadzącym zajęcia klubu jest p. Marek Madziar. Do koła należy grupa uczniów z klas I-III naszego gimnazjum. Szkolne Koło Turystyczne realizuje zadania szkoły z zakresu edukacji przyrodniczej, a jednocześnie propaguje turystykę i aktywny tryb życia, jako formę spędzania czasu wolnego. Spotkania członków SKT-G mają formę nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Klub w swojej działalności statutowej współpracuje z PTTK oddział Siedlce.

Zajęcia sa prowadzone w formie dwugodzinnych lekcji zajęć teoretycznych w tygodniu we wtorki (1 grupa) i czwartek (2 grupa) na na 8 godzinie lekcyjnej, ew. zajęcia terenowe kilkugodzinne przynajmniej raz w miesiącu w tzw. półroczu letnim.

Cele zajęć SKT

 •  kształtowanie postaw proregionalnych poprzez poznanie i popularyzowanie „małej ojczyzny” jej walorów przyrodniczych, piękna krajobrazu, historii i dziedzictwa kulturowego. 
 • budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną (własnym regionem, terytorium Polski, Europy, świata) oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej. 
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia (geograficzne i społeczne), gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności. 
 • zachęcanie do zdobywania wiedzy regionalnej 
 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą 
 • łączenie wiedzy zdobytej na lekcjach z praktyką i rozwijanie poprzez turystykę wiedzy interdyscyplinarnej • budzenie patriotyzmu lokalnego 
 • współpraca z różnymi instytucjami naszego terenu 
 • kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla ludzi i dorobku innych regionów w Polsce i poza jej granicami 
 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania Internetu zarówno dla zdobywania informacji jak i prezentowania własnych osiągnięć 
 • kształtowanie współodpowiedzialności za środowisko naturalne 
 • ćwiczenie umiejętności orientowania się w terenie 
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów 
 • opisywanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów jakie zachodzą między elementami środowiska przyrodniczego

Zadania do realizacji

 • dokumentacja działania koła, a szczególnie wycieczek szkolnych dla potrzeb kroniki i gazetki szkolnej
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie
 • stworzenie statutu zachowania się turysty na terenie obszaru chronionego np. rezerwatu, czy użytku ekologicznego
 • wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji o regionie
 • udział w rajdach pieszych i rowerowych we współpracy z PTTK
 • planowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych
 • nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się mapą w terenie
 • praktyczne korzystanie z azymutu do określania kierunków w terenie i na mapie

Tematyka zajęć SKT

 1. spotkanie informacyjno-organizacyjne 
 2. bezpieczeństwo „na szlaku” 
 3. planowanie, realizacja i omówienie wycieczek SKT 
 4. zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej 
 5. poznanie przeszłości i zabytków Siedlec
 6. ćwiczenia na orientację i w czytaniu mapy topograficznej 
 7. ćwiczenia w projektowaniu tras krajoznawczych 
 8. udział w Turnieju na orientację organizowanym przez PTTK 
 9. zapoznanie uczniów z dokumentacją formalno-prawną wycieczek i opracowanie własnych dokumentów

Rok szkolny 2017/2018

WP_20171002_16_35_38_Pro.jpg

Stok Lacki- Karpatki 2017

W poniedziałek, dnia 2.10.2017 o godzinie 15:30 zebraliśmy się trzyosobową grupą chłopców na pozalekcyjną wycieczkę edukacyjną. Wycieczką prowadził nasz nauczyciel geografii pan Marek Madziar Wsiedliśmy na nasze rowery, założyliśmy kamizelki i kaski. Wyruszyliśmy spod Szkoły Podstawowej nr 3 w Siedlcach. Trasa naszej wycieczki miała wieść przez okoliczne wsie i dolinę Muchawki, jednak ze względu na jednego uczestnika, plany uległy zmianie. Przez Stok Lacki przejechaliśmy na tył dzielnicy przemysłowej Siedlec oraz przez Ujrzanów, w którym skręciliśmy na polną drogę i widzieliśmy góry na naszej Nizinie Mazowieckiej. Oprócz tego w drodze ujrzeliśmy Pałac Wyszomirskich w Stoku Lackim - Folwark. Cała trasa przebiegła w miarę sprawnie i przyjemnie, choć było dość chłodno i zbliżał się już wieczór.
Około godziny 17:00 wróciliśmy pod mury naszej szkoły. Ze względu na wszystko, była to udana podróż, na pewno nie ostania!
Grzegorz Łukomski kl. 2f

WP_20171002_16_38_20_Pro.jpg WP_20171002_17_03_45_Pro.jpg

Rok szkolny 2016/2017

turniejomttk4.jpg

OMTTK Siedlce 2017

Dnia 02.04.2017 przedstawiciele naszego szkolnego kola turystycznego pod opieką i przewodnictwem pana Marka Madziara udali się na turniej na orientację zorganizowany w Siedlcach w tym roku w budynku Urzędu Miasta.
Uczestnicy turnieju z różnych szkół zostali na początku przywitani, a następnie przystąpili do testu z części teoretycznej składającej się z 55 pytań o historii Siedlec, regionu i zasadach ruchu drogowego. Po napisaniu testu przystąpiliśmy do części praktycznej składającej się z toru rowerowego z przeszkodami oraz miejskiego biegu na orientacje. Ostatnią konkurencją był konkurs z samarytanki. Po wykonaniu tych zadań komisja udała się na podliczenie punktów uzyskanych przez nas, a my udaliśmy się na smaczny posiłek zorganizowany w Urzędzie Miasta. Na koniec wysłuchaliśmy wykładu o ekologii. Gdy wyniki zostały ogłoszone nastąpił koniec turnieju.
Podczas turnieju poznaliśmy wielu nowych znajomych , doskonale się bawiliśmy a wszystko to w duchu zdrowego wysiłku fizycznego i zabawy. Do domów powróciliśmy około godz. 15.
Przemysław Suchodolski

omttk_1.jpg omttk_2.jpg omttk_3.jpg omttk_4.jpg
rajd2_2017_1.jpg

Rajd Integracyjny Bale 2016

Dnia 25.09.2016 reprezentacja naszego Szkolego Koła Turystyczno- Geograficznego pod opieką i przewodnictwem pana Marka Madziara udała się na piknik integracyjny zorganizowany nieopodal Siedlec w miejscowości Bale. Uczestnicy rajdu rowerowego ze wszystkich szkół gimnazjalnych oraz podstawowych spotkali się na zbiórce punktualnie o godz. 8:15 na boisku szkolnym w Publicznym Gimnazjum nr 1. Tam zostały nam przedstawione reguły rajdu Następnie pod eskortą policji przejechaliśmy ulice miasta i dalej pojechaliśmy do wyznaczonego celu. Tam zaplanowane zostało ognisko. Następnie wszyscy zjedli smaczny posiłek turystyczny ,a atrakcją był wykład na temat lasu oraz pokaz sprzętu myśliwskiego i poroża jeleni. Podczas rajdu poznaliśmy wielu nowych znajomych i doskonale się bawiliśmy, a wszystko to w duchu zdrowego wysiłku fizycznego i zabawy. Do domów powróciliśmy około. godz. 15, zadowoleni i uśmiechnięci i już planujemy kolejne rajdy.
Przemysław Suchodolski

rajd2_2017_2.jpg rajd2_2017_3.jpg rajd2_2017_4.jpg
rajd2_2017_5.jpg rajd2_2017_6.jpg rajd2_2017_7.jpg
rajd2_2017_8.jpg rajd2_2017_9.jpg  
rajd1_2017_8.jpg

Rajd Doliną Muchawki 8.09.2016

Dnia 08.06.2016 uczniwie naszego gimnazjum wraz z panem Markiem Madziarem uczestniczyli w rajdzie rowerowym. Wycieczka rozpoczęła sie ok 15:30. Wyruszyliśmy spod naszej szkoły i pełni chęci wystartowaliśmy. Z Siedlec wyjechaliśmy bez żadnych problemów i dość szybko dojechaliśmy do Stoku Lackiego. Tam był pierwszy postój. Odpoczęliśmy i niebawem pojechaliśmy w dalszą drogę. Jechaliśmy cały czas szklakiem rowerowym. Po kilkunastu minutach ujrzeliśmy Mościbrody. Tam był drugi postój. Zatrzymaliśmy się w Dworku. Leży on na wyróżnionym Szlaku Kulinarnym Mazowiecka Micha Szlachecka, Szlaku Folkloru i Smaków Mazowsza. Tam zregenerowaliśmy siły i ruszyliśmy w dalszą podróż. Mijaliśmy wiele wsi i pięknych krajobrazów. Po niedługim czasie dotarliśmy do głównej drogi prowadzącej do Siedlec. Teraz było już tylko coraz łatwiej. Nie minęło 30 minut i byliśmy pod naszą szkołą. Tam zakończyliśmy nasz rajd. Uważam go za w pełni udany. Liczę na więcej takich wycieczek.
Albert Wiśniewski

rajd1_2017_1.jpg rajd1_2017_2.jpg rajd1_2017_3.jpg
rajd1_2017_4.jpg rajd1_2017_5.jpg rajd1_2017_6.jpg
rajd1_2017_7.jpg    

Rok szkolny 2015/2016

pieniny_2016_12.jpg

Zielona Szkoła 2016- Pieniny

Dnia 31 maja 2016 roku rozpoczęła się wycieczka, którą często nazywamy Zieloną Szkołą. Pojechali na nią uczniowie z klasy 2c, 2d, 3b, 3d.
O godzinie 5:55 odbyła się zbiórka. Autokar przyjechał około godziny 8 rano i wyruszyliśmy w podróż do Szczawnicy. Pierwsze godziny w autokarze były najgłośniejsze, wszyscy w coś grali. Po około 2 godzinach był postój w McDonaldzie, aby załatwić swoje potrzeby oraz coś przekąsić. O godzinie 18 byliśmy na miejscu. Pani Basia zarządziła, że najpierw zjemy kolację i następnie pójdziemy do autokaru po bagaże. Po pysznym posiłku, który dodał nam energii ruszyliśmy do autokaru. Nasz spacer nieco się wydłużył przez schody które pokonywaliśmy 3 razy. Ostatecznie wróciliśmy do miejsca zakwaterowania bez bagaży. Te przywiózł Pan Marek razem z innym Panem. Gdy wszyscy odnaleźli swoje pokoje i trochę wypoczęli Pani Basia zarządziła zebranie organizacyjne, na którym dowiedzieliśmy się co będziemy robić w najbliższych dniach. Wszyscy wrócili do swoich pokoi i był czas wolny.
Następnego dnia o 8 rano zjedliśmy śniadanie, po którym wróciliśmy do swoich pokoi przebrać się i przygotować do zdobycia najwyższego szczytu Pienin. O 9:30 autokar przywiózł nas do sklepu, a stamtąd szliśmy sami. Na początku był to spacer, zrobiliśmy przystanek i Pan przewodnik zapowiedział część trasy, która będzie pod górkę. Z dołu wyglądała na niską, lecz podczas wchodzenia robiła się coraz wyższa i dłuższa. Niektórzy byli ciągnięci, niektórzy próbowali własnych sił, a niektórzy w ogóle się nie zmęczyli. Widok był niesamowity, lecz to dopiero początek naszej wędrówki. Weszliśmy jeszcze wyżej, a tam po paru minutach odpoczynku przybiegły do nas psy pasterskie, które podchodziły do nas aby je głaskać. Za chwilę przyszły owce. Sam szczyt góry Wysokiej jest bardzo kamienisty, a po drodze można było zobaczyć poprzewracane drzewa. Gdy weszliśmy na szczyt widok był tak piękny, że zapierał dech w piersi. Wchodzenie w porównaniu do schodzenia to pestka. W drodze do autokaru szliśmy przez wąwóz, gdzie było bardzo dużo mostków. W miejscu zakwaterowania byliśmy około godziny 17. Odpoczęliśmy trochę i poszliśmy na obiadokolację. Następnie po czasie wolnym wybraliśmy się do sklepu.
Trzeciego dnia na śniadanie poszliśmy o 8 rano. Po pysznym posiłku wróciliśmy do pokoi, a chwilę później ogłoszono, że jedziemy do zamku w Niedzicy. Niestety na miejscu okazało się, że bilety są dopiero na godzinę 18, więc nauczyciele zdecydowali iż pojedziemy do ruin zamku w Czorsztynie. Rośnie tam roślina, która występuje w największej ilości właśnie tam. Zadowoleni z udanej wycieczki mimo deszczowej pogody wróciliśmy do miejsca zakwaterowania.
Ostatniego dnia śniadanie odbyło się tak jak każdego dnia. Później mieliśmy tylko pół godziny na dokończenie pakowania walizek. Około godziny 9 wyjechaliśmy z Szczawnicy. W Sandomierzu zatrzymaliśmy się na wyśmienity obiad, mieliśmy tam również godzinę odpoczynku. O 21 byliśmy już w Siedlcach.
Zuzanna Malewicka 2d
Kamila Miłobędzka 2d

pieniny_2016_1.jpg pieniny_2016_2.jpg pieniny_2016_3.jpg
pieniny_2016_4.jpg pieniny_2016_5.jpg pieniny_2016_7.jpg
pieniny_2016_8.jpg pieniny_2016_9.jpg pieniny_2016_10.jpg
pieniny_2016_11.jpg pieniny_2016_12.jpg pieniny_2016_13.jpg
pieniny_2016_14.jpg pieniny_2016_15.jpg  
dolinabugu_2016_8.jpg

Rajd doliną Bugu

Dnia 23.05.2016r. nasze Szkole Koło Turystyczno- Geograficzne reprezentowane przez 5 uczniów klas drugich pod opieką i przewodnictwem pana Marka Madziara udało się na 2 dniowy rajd doliną Bugu. Uczestnicy rajdu rowerowego ze wszystkich szkół spotkali się pod dworcem PKP o godz. 8:00. Skąd udaliśmy się pociągiem z naszymi rowerami do Fronołowa. Od naszego noclegu dzieliło nas tylko 16 km. Gdy dojechaliśmy na miejsca mieliśmy czas na zakwaterowanie oraz zjedzenie posiłku. Po znalezieniu domków do noclegu i odpoczynku udaliśmy się na zwiedzanie okolicy Serpelic. Jedną z atrakcji było przepłyniecie Bugu promem. Po powrocie z przejażdżki mieliśmy czas na kolacje i odpoczynek.
Następnego dnia wyruszyliśmy w drogę powrotną przez ciekawe miejsca regionu. Jedną z nich było zwiedzanie bunkrów wojennych oraz obejrzenie świętej góry Grabarki. Były to bardzo ciekawe atrakcje połączone z powrotem do domu. Cała trasa była bardzo męcząca. Nie obyło się oczywiście bez problemów z rowerami u niektórych osób, na szczęście towarzyszył nam Druh z samochodem. Drogę powrotną także zakończyliśmy jazdą pociągiem.
Cały rajd wspominam bardzo dobrze i czekam na kolejne. Podczas rajdu poznaliśmy wielu nowych znajomych , doskonale się bawiliśmy a wszystko to w duchu zdrowego wysiłku fizycznego i zabawy. Do domów powróciliśmy około godz. 16, zadowoleni i uśmiechnięci i już planujemy kolejne rajdy.
Zdjęcia z rajdu w galerii  
Przemysław Suchodolski

dolinabugu_2016_1.jpg dolinabugu_2016_2.jpg dolinabugu_2016_3.jpg
dolinabugu_2016_4.jpg dolinabugu_2016_5.jpg dolinabugu_2016_6.jpg
dolinabugu_2016_7.jpg dolinabugu_2016_9.jpg dolinabugu_2016_10.jpg

OMTTK Strzała 2016

W tym roku nasze gimnazjum reprezentowały 2 drużyny: szkolna i harcerska. Poniżej prezentuję ich relacje z Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego który w tym roku odbył się w Strzale.

SKT-G Trójka

Dnia 2 kwietnia 2016r. w ośrodku szkolno wychowawczym w Strzale odbyły sie po raz trzydziesty czwarty Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. (OMTTK)
Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
Nasza drużyna (SKT-G Trójka) prezentowała się w składzie: Przemek Suchodolski, Wiktoria Osipiak, Wiśniewski Albert. Opiekunem był Pan Marek Madziar.
O godz. 8.00 zebraliśmy sie pod centrum informacyjnym znajdującym sie na ulicy Pułaskiego w Siedlcach. Pełni energii czekaliśmy na przyjazd autobusu. Po pewnym czasie autobus podjechał i weszliśmy do środka. Kierowca ruszył i niedługo byliśmy już w Strzale. Zostaliśmy powitani miłą atmosferą. Później czekał nas test. Poszedł nam on dosyć dobrze i mieliśmy chwilę wolnego czasu.
Następnie udaliśmy sie na konkurs na orientację w terenie. Odbył sie on w Broszkowie. Trasa miała długość ponad 2,5 km. Do zaliczenia było 5 punktów. Zajęliśmy 6 miejsce z czasem ok. 20 minut. Byliśmy bardzo zmęczeni. Powrót do szkoły trwał krótko.
Ale to nie był koniec turnieju. Po powrocie czekała na nas kolejna dyscyplina- tor przeszkód. Trasa była niezwykle trudna a w dodatku trzeba było pokonać ją na rowerze w określonym czasie.
Po skończonej konkurencji czekał nas zasłużony posiłek. Obiad był pyszny, ale przed nami był ostatni test tzw. Samarytanka. Czyli grupowy test z wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy i wiedzy medycznej. Poszedł on mam znakomicie, co dało nam 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Kolejnym punktem turnieju było rozdawanie nagród i wyłonienie najlepszej drużyny z każdego rocznika. Niestety nie udało nam sie zająć pierwszego miejsca. Tym akcentem zakończył się ten konkurs. Wsiedliśmy do autokaru i wróciliśmy do szkoły. A.W.

Błękitna Szóstka zastęp Cienie przy PG nr 3 w Siedlcach

Dnia 2 kwietnia odbyły się rejonowe eliminacje OMMTK. Naszą szkołę reprezentowała szkolna drużyna „SKT-G Trójka” , a także drużyna harcerska „Błękitna Szóstka zastęp Cienie” w składzie: Konrad Kucharuk, Łukasz Waszczuk i Adam Chomiuk. 

O godzinie 8:00 wszystkie drużyny spotkały się przy ulicy Pułaskiego, a stamtąd pojechaliśmy autokarem do gimnazjum w Strzale. Na początku było przywitanie wszystkich drużyn przez organizatorów eliminacji.
O godzinie 9:00 zaczął się test na orientację, który trwał 55 minut . Później przejechaliśmy ze szkoły w Strzale do lasu za miejscowością Gręzów gdzie o godzinie 11:00 zaczęła się drużynowa gra terenowa, w której trzeba było zdobyć 5 punktów. Po grze terenowej przejechaliśmy z powrotem do szkoły w Strzale gdzie zaczął się tor z przeszkodami. Ta część eliminacji polegała na tym, że jeździło się rowerem i nie można było dotknąć ziemi stopą , a za każdy błąd związany z przeszkodą był dodawany czas.
O godzinie 13:30 zjedliśmy obiad, po którym drużynowo rozwiązywaliśmy test pod nazwą „Samarytanka”.
O godzinie 14:10 było ogłoszenie wyników ze wszystkich konkurencji . W kategorii gimnazja drużyna „Błękitna Szóstka zastęp Cienie” zajęła siódme miejsce. Szkolna drużyna „SKT-G Trójka” zajęła piąte miejsce.
O godzinie 15:10 wszystkie drużyny przyjechały do Siedlec na ulicę Pułaskiego, gdzie po pożegnaniu przez opiekunów rozeszły się do domów.
K.K.

OMTTK Strzala 201601.jpg OMTTK Strzala 201602.jpg OMTTK Strzala 201603.jpg
OMTTK Strzala 201604.jpg OMTTK Strzala 201605.jpg OMTTK Strzala 201606.jpg
OMTTK Strzala 201607.jpg OMTTK Strzala 201608.jpg OMTTK Strzala 201609.jpg
OMTTK Strzala 201610.jpg OMTTK Strzala 201611.jpg OMTTK Strzala 2016_dyplom1.jpg
OMTTK Strzala 2016_dyplom2.jpg    
IV rajd rowerowy.jpg

Rajd rowerowy

Dnia 02.10.2015 uczniowie naszego szkolnego koła turystycznego pod opieką i przewodnictwem pana Marka Madziara udali się na piknik integracyjny zorganizowany nieopodal Siedlec w miejscowości Bale. Uczestnicy rajdu rowerowego ze wszystkich szkol gimnazjalnych oraz podstawowych spotkali się na zbiórce punktualnie o godz. 08:30 na boisku szkolnym w publicznym gimnazjum nr 1. Na boisku zostały nam przedstawione reguły rajdu oraz otrzymaliśmy małe upominki. Następnie pod eskortą policji przejechaliśmy ulice miasta i dalej pojechaliśmy do wyznaczonego celu. Tam zaplanowane zostało ognisko. Wszyscy zjedli smaczny posiłek turystyczny, a atrakcją był pokaz strzelectwa myśliwskiego zaprezentowany przez panów myśliwych oraz posłuchaliśmy ciekawych informacji o lesie które przekazał nam doświadczony myśliwy. Podczas rajdu poznaliśmy wielu nowych znajomych, doskonale się bawiliśmy a wszystko to w duchu zdrowego wysiłku fizycznego i zabawy. Do domów powróciliśmy około godz. 16, zadowoleni i uśmiechnięci już planujemy kolejne rajdy.
Przemysław Suchodolski

rajd rowerowy 2015_1.jpg rajd rowerowy 2015_2.jpg rajd rowerowy 2015_3.jpg
rajd rowerowy 2015_4.jpg rajd rowerowy 2015_5.jpg rajd rowerowy 2015_6.jpg
rajd rowerowy 2015_7.jpg rajd rowerowy 2015_8.jpg rajd rowerowy 2015_9.jpg
rajd rowerowy 2015_10.jpg rajd rowerowy 2015_11.jpg rajd rowerowy 2015_12.jpg

Rok szkolny 2014/2015

33 Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK „Śmiary 2015”

Tym razem wyjątkowo tylko galeria dokumentów i zdjęć z corocznego turnieju, który odbył się w sobotę 18 kwietnia 2015 r.
Przypomnę, że w tym roku nasze gimnazjum reprezentowały 2 drużyny: SKT-G „Trójka” i harcerska „Błękitna Szóstka”. Niestety żadna z nich nie odniosła większych sukcesów. Niech przemówią dokumenty, zapraszam: M.M.

smiary 1.jpg smiary 2.jpg smiary 3.jpg
smiary 4.jpg smiary 2015_1.jpg smiary 2015_2.jpg
smiary 2015_3.jpg smiary 2015_4.jpg smiary 2015_5.jpg
smiary 2015_6.jpg smiary 2015_7.jpg smiary 2015_8.jpg
smiary 2015_9.jpg smiary 2015_10.jpg smiary 2015_11.jpg
smiary 2015_12.jpg smiary 2015_13.jpg smiary 2015_14.jpg
smiary 2015_14.jpg    

Rok szkolny 2014/2015

Rajd rowerowy Kisielany 10.2014

Dnia 08.10.2014 r. uczestnicy naszego koła turystycznego udali się na kolejną wycieczkę rowerową.
Rajd rozpoczął się zbiórką o godz. 14:30 i po załatwieniu formalności kolumna rowerzystów na czele z panem Markiem Madziarem wyruszyła w podróż. Na samym początku jechaliśmy obwodnicą naszego miasta mijając po drodze stadion miejski i aqua-park. Dalej jechaliśmy ulica Sokołowska do Strzały, w Chodowie przejeżdżaliśmy przez most na rzece Liwiec, następnie przejeżdżaliśmy przez Kisielany tam również po raz drugi mijaliśmy most na Liwcu. Kolejnym punktem naszego rajdu był zespół pałacowo- parkowy w Niwiskach. Do Siedlec powróciliśmy przez Stare Opole. Na samym końcu wycieczki czekała na nas mila niespodzianka, posiłek w restauracji Mc Donald's. Wszyscy ochoczo zjedli posiłek, ponieważ byli bardzo zmęczeni i głodni. Razem z panem Markiem Madziarem uczestnicy wycieczki powrócili do centrum miasta i rozstali się. Każdy z uczestników powrócił do swojego domu pełen pozytywnych wrażeń.
Bardzo podobała mi się ta wycieczka, czekam niecierpliwie na kolejne.

Przemek Suchodolski 1c

 

2014-10-08-224.jpg 2014-10-08-227.jpg 2014-10-08-230.jpg
biesiadne siolo_10.JPG

Rajd rowerowy do ,,Biesiadnego Sioła’’

Tydzień temu wraz z innymi uczniami z mojej szkoły wybrałem się na rajd rowerowy do ,,Biesiadnego Sioła’’. Z mojej klasy oprócz mnie jechała tylko moja koleżanka Ania. Naszymi opiekunami był Pan Marek, mój nauczyciel geografii oraz moja wychowawczyni, Pani Iwonka.
Po zbiórce pod naszą szkołą pojechaliśmy do gimnazjum nr 1, gdzie był początek rajdu. Dołączyliśmy do uczniów innych szkół, a następnie pod eskortą policji przejechaliśmy przez Siedlce w kierunku południowo-zachodnim.
Po tym, jak opuściliśmy tereny miasta jechaliśmy ok. 12 km do naszego ośrodka. W tej części rajdu najbardziej denerwowała mnie niejednostajność w prędkości jazdy. Raz szybciej, raz wolniej.
Po przybyciu do ,,Biesiadnego Sioła’’ zjedliśmy kiełbaskę z ogniska i chwilę odpoczęliśmy. Śmialiśmy się też z Kacpra, który upuścił dwie kiełbaski.
Niedługo po tym były konkurencje sprawnościowe w których brałem udział jako jeden z reprezentantów naszej szkoły. Jako pierwsza, tor przeszkód. Pokonałem go z jednym z lepszych czasów. Następnie był test ze znajomości przepisów. Trzecia z kolei konkurencja to rzut piłeczkami do kubełków. Trafiłem dwa razy, ale nie zostało to zaliczone, gdyż nie zostały w środku. Ostatnią już konkurencją było rzucanie piłką lekarską. Niestety podczas mojego rzutu piłka wyślizgnęła mi się z rąk. Przez co uzyskałem najgorszy wynik. Gdybym mógł powtórzyć miałbym z pewnością najlepszy rzut. Po klasyfikacji generalnej wraz z moją szkołą zajęliśmy zaszczytne czwarte miejsce. Odebraliśmy drobne upominki, a później mieliśmy chwile wolnego.
W drodze powrotnej zajechaliśmy do Kacpra, który nas do siebie zaprosił. Pograliśmy trochę w piłkę, zjedliśmy kilka ciastek i ruszyliśmy w drogę powrotną. Teraz wracaliśmy nieco lepszym tempem. Dzięki temu mogłem lepiej skupić na obserwowaniu krajobrazu przez który przejeżdżaliśmy, a w szczególności lasu. Następnie wróciłem do domu. Mi osobiście ten rajd bardzo się podobał i z chęcią bym go powtórzył. Polecam również branie udziału w podobnych wycieczkach.

K.A.

 

biesiadne siolo_1.jpg biesiadne siolo_2.jpg biesiadne siolo_3.jpg
biesiadne siolo_4.jpg biesiadne siolo_5.jpg biesiadne siolo_6.jpg
biesiadne siolo_7.jpg biesiadne siolo_8.jpg biesiadne siolo_9.jpg

Rok szkolny 2013/2014

Sprawozdanie z rajdu rowerowego do Serpelic 22-24 czerwca 2014 r

Nasz rajd rozpoczęła podróż pociągiem ze stacji Siedlce do stacji Fronołów. Następnie z Fronołowa rowerami dojechaliśmy do Serpelic, gdzie mieliśmy wynajęty domek. Warunki były fantastyczne. Po zakwaterowaniu zjedliśmy obiad i wybraliśmy się na długi spacer brzegiem Bugu. Drugiego dnia rano po śniadaniu oglądaliśmy gospodarstwo serpelickich zakonników. Byliśmy pod ogromnym urokiem malutkich królików i innych zwierząt. Później pojechaliśmy rowerami do miejscowości Gnojno, gdzie czekał na nas prom. Przeprawiliśmy się z całym ekwipunkiem na drugą stronę rzeki Bug do Niemirowa. Po męczącej podróży do Drohiczyna (w deszczu) poszliśmy na pyszny obiad do lokalu „Panorama”. W drodze powrotnej (przez Zabuże) kupiliśmy kiełbaski na wieczorne ognisko. Trzeciego dnia naszego rajdu zjedliśmy śniadanie i doprowadziliśmy do porządku nasz domek. Potem postanowiliśmy pożegnać się z nadbużańskimi krajobrazami. Gdy to uczyniliśmy rower między nogi wsadziliśmy i do Siedlec wróciliśmy ;) Do zobaczenia za rok I.B. i M.M.

 

Rajd nadbużański (1).jpg Rajd nadbużański (2).jpg Rajd nadbużański (4).jpg
Rajd nadbużański (6).jpg Rajd nadbużański (7).jpg Rajd nadbużański (8).jpg
Rajd nadbużański (10).jpg Rajd nadbużański (11).jpg Rajd nadbużański (12).jpg
Rajd nadbużański (13).jpg Rajd nadbużański (14).jpg Rajd nadbużański (15).jpg
Rajd nadbużański (16).jpg Rajd nadbużański (17).jpg  

32 Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

Dnia 5 kwietnia 2014 roku w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Siedlcach odbyły się po raz trzydziesty drugi Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowali wykazując się wiedzą turystyczno-krajoznawczą, w tym wiedzą o znajomości Siedlec jak i geografii Polski, udzielania pierwszej pomocy i startując w konkurencjach sprawnościowych. Nasza drużyna prezentowała się w składzie: Anna Wiśniewska, Konrad Kucharuk i Karol Krasnodębski. Naszym opiekunem był nauczyciel geografii pan Marek Madziar.
O godzinie 8:45 zebraliśmy się przed PG4 i zaczęło się uroczyste otwarcie konkursu. Każda drużyna przedstawiła się i powiedziała kilka słów o sobie.
Następnie oddaliśmy organizatorom przygotowaną przez nas kartę do kroniki, za którą jak się później okazało zajęliśmy I miejsce. Następni czekał na nas test wiedzy, który nie sprawił naszej drużynie zbyt wielu problemów i zdobyliśmy wiele punktów.
Kolejnym wyzwaniem stojącym przed uczestnikami był rajd na orientację. Każda drużyna dostała mapkę, która przedstawiała okolice Zalewu Siedleckiego. Na niej mieliśmy zaznaczony start, metę i pięć punktów, do których musieliśmy dotrzeć. Trasa była dość skomplikowana, gdyż niektóre punkty były ciężkie do odnalezienia.
Kolejną rundą zmagań był kolarski tor przeszkód, w którym zajęliśmy trzecie miejsce. Obejmował on slalom, przewiezienie kubka z wodą z jednego stolika na drugi, przejechanie schylonym pod bramką, zrobienie ósemki, rzut piłką do calu i przejechanie po desce.
Ostatnią już rywalizacją była tzw. Samarytanka, w której zajęliśmy I miejsce. W tej konkurencji cała nasza drużyna rozwiązywała jeden test. Wymagał on wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i częściowo medycyny.
Po wszystkich konkurencjach wspólnie zjedliśmy obiad i udaliśmy się na ogłoszenie wyników. Jak się okazało nasza drużyna zajęła czwarte miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Po zakończonej imprezie wróciliśmy do domu około godziny 14:00 Myślę, że to niezwykłe wydarzenie i pełne uroku. Wszyscy wrócili z uśmiechami na twarzach i nadzieją, że następnym razem będzie lepiej.
Anna Wiśniewska

 

OMTTK2014_1.jpg OMTTK2014_2.jpg OMTTK2014_3.jpg
OMTTK2014_4.jpg OMTTK2014_5.jpg OMTTK2014_6.jpg
OMTTK2014_7.jpg OMTTK2014_8.jpg OMTTK2014_9.jpg
OMTTK2014_10.jpg OMTTK2014_11.jpg OMTTK2014_12.jpg
OMTTK2014_13.jpg    
obwodnicami_2.jpg

Wycieczka rowerowymi obwodnicami Siedlec (pn. i zach.)

Dnia 9 października 2013 roku odbyła się rowerowa wycieczka koła turystycznego. Zanim wyjechaliśmy, opiekun zapoznał nas z zasadami bezpiecznego poruszania się rowerami w ruchu drogowym. Ruszyliśmy ulicą 3 Maja, skręciliśmy w ulicę Prymasa Stefana Wyszyńskiego i dotarliśmy do ulicy Kazimierzowskiej gdzie, rozpoczyna się I etap obwodnicy wewnętrznej miasta. Ominęliśmy dzięki temu centrum Siedlec i poruszaliśmy się bezpiecznie po specjalnie tam wybudowanej ścieżce rowerowej. Długość tego odcinka wynosi 2,6 kilometra i prowadzi do ulicy Sokołowskiej. Po trasie podziwialiśmy uroki okolic naszego miasta, mijając po drodze Krzyż Papieski na Błoniach Siedleckich. Towarzyszyły nam bardzo dobre humory, prawie nikt nie odczuwał zmęczenia, a uśmiechy nie znikały nam z twarzy. II etap obwodnicy wewnętrznej miasta był już nieco dłuższy (około 3 km) -ale również jechaliśmy po ścieżce rowerowej, która została wybudowana wzdłuż całej drogi. Słoneczna pogoda podkreślała barwy jesiennej przyrody. Z przyjemnością jeszcze raz weźmiemy udział w takiej wyprawie. M. R.

 

obwodnicami_1.jpg obwodnicami_3.jpg

Rok szkolny 2012/2013

Serpelice 2013

Ostatnia wycieczka w roku szkolnym 2012/2013, odbyła się w dnach 23-25 czerwca (niedziela- wtorek) i dla części z nas była to ostatnia wycieczka w gimnazjum.
Wyjechaliśmy z Siedlec w niedzielę po południu pociągiem do Fronołowa, a następnie rowerami, przed wieczorem, dojechaliśmy do naszej bazy w ośrodku w Serpelicach. Warunki może nie były komfortowe, ale w każdym domku była woda, więc nie było najgorzej.
Następnego dnia (w poniedziałek) zaplanowana była pętla z Serpelic na wschód do granicy z Białorusią, następnie promem na drugą stronę Bugu i terenową trasą rowerową do Mielnika i powrót znowu promem przez Zaburze do Serpelic.
Niestety na miejscu okazało się że plan jest całkowicie niewykonalny. Silne deszcze wiosenne podniosły tak poziom rzeki Bug, że przystanie promowe znalazły się pod wodą i kursy promów zostały zawieszone do odwołania ;)
W tej sytuacji nasi opiekunowie podjęli decyzję o zmianie planów.
Zamiast pętli nasza trasa przypominała ruch wahadłowy: z Serpelic przez Kózki do trasy na Białystok, gdzie minęliśmy Bug mostem drogowym, następnie zjechaliśmy w prawo na drogę do Mielnika, który osiągnęliśmy po kilku godzinach jazdy. W Mielniku zwiedziliśmy Górę Zamkową z resztkami zamku oraz mogliśmy zobaczyć z punktu widokowego miejscową kopalnię kredy. Kto miał jeszcze siły mógł krótką trasą zwiedzić rezerwat florystyczny w Mielniku.
Następnie zasłużony obiad w lokalnym barze i powrót, tą samą trasą do Serpelic.
Po drodze mieliśmy niewielkie problemy ze sprzętem, ale na szczęście rozwiązywane na bieżąco.
Ostatnią atrakcją tej wyprawy był deszczyk, który towarzyszył naszemu powrotowi do Serpelic.
Po południu i wieczorem był jeszcze czas na zabawy i gry na terenie ośrodka, które zakończyły ten pełen wrażeń dzień. Trzeciego dnia, (wtorek) po śniadaniu, wyruszyliśmy na ostatnią trasę rowerową do Fronołowa, skąd pociągiem wróciliśmy do Siedlec.
Dziękujemy naszym opiekunom, p. Iwonie Bobryk, p. Andrzejowi Goławskiemu i p. Markowi Madziar, za opiekę i organizację tego rajdu.

A.N.

Serpelice 2013

serpelice 2013_1.jpg serpelice 2013_2.jpg serpelice 2013_3.jpg
serpelice 2013_4.jpg serpelice 2013_5.jpg serpelice 2013_6.jpg
serpelice 2013_7.jpg    

Rajd Rowerowy „Szlakiem Obiektów Sportowych”

szlakiem_obiekt�w_6.jpg

24 maja 2013 roku w Siedlcach odbył się rajd rowerowy „Szlakiem obiektów sportowych”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Prezydent Miasta Siedlce- Wojciech Kudelski. W rajdzie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Siedlec.
Wszyscy uczestnicy rajdu z naszej szkoły zebrali się o 8:30 przed budynkiem gimnazjum, skąd uzbrojeni w „ubrania odblaskowe” i płaszcze przeciwdeszczowe wyruszyliśmy na boisko „Elektryka”, gdzie spotkali się wszyscy uczestnicy rajdu. Tam organizatorzy przygotowali nam karkołomny tor przeszkód. Na szczęście nie daliśmy plamy, gdyż uczeń naszej szkoły - Damian Nasiłowski, zajął 1 miejsce wśród gimnazjalistów, biorących udział w tych zawodach.
Następnie, już nieco zmoknięci, przejechaliśmy niczym sprinterzy na stadion piłkarski. Przewodnik oprowadził nas po tym obiekcie i przekazał informacje dotyczące budowy i użytkowania stadionu.
Ponieważ cały czas padało, lotem błyskawicy przebyliśmy kolejny odcinek rajdu i znaleźliśmy się w nowoczesnej hali przygotowań olimpijskich w podnoszeniu ciężarów. Po tym obiekcie oprowadził nas Ryszard Soćko, trener podnoszenia ciężarów. Dzięki jego uprzejmości mogliśmy podpatrzeć trening jego podopiecznych.
Po zakończeniu spotkania i rozdaniu dyplomów dla uczestników zawodów i ich opiekunów, wszystkie grupy udały się do swoich szkół.
Mimo że pogoda nie dopisała, imprezę uważam za udaną.

Agnieszka Skiermunt kl. I d

szlakiem_obiekt�w_1.jpg szlakiem_obiekt�w_2.jpg szlakiem_obiekt�w_3.jpg
szlakiem_obiekt�w_4.jpg szlakiem_obiekt�w_5.jpg szlakiem_obiekt�w_7.jpg
szlakiem_obiekt�w_8.jpg szlakiem_obiekt�w_9.jpg  

Wycieczka rowerowa „Doliną Liwca”

Doliną liwca.jpg

Dnia 10.05.2013r pojechaliśmy na kolejną w tym roku wycieczkę rowerową doliną rzeki Liwiec w ramach zajęć Koła Turystycznego.
Uczestniczyło w niej trzech uczniów z klas trzecich oraz nasz opiekun i nauczyciel p. Marek Madziar.Wyruszyliśmy o godz. 14:30 w pełnym słońcu. Zatrzymując się na jednym z postojów zobaczyliśmy największy kamień na Mazowszu. Trasa była piękna i pełna wzniesień. Po drodze widzieliśmy wiele malowniczych krajobrazów i ciekawych zabytków. Jednym z nich był zespół pałacowo-ogrodowy w Niwiskach. Pod koniec wycieczki zrobiliśmy postój w McDonaldzie na posiłek. Długość trasy wyniosła ponad 30 km. Nasz rajd zakończył się ok. godz. 17:30. Z niecierpliwością czekamy na następne wycieczki.

Bartek Cielecki kl.III c

Wycieczka rowerowa 30.04.2013

Korzystając z prognozy pięknej pogody postanowiliśmy pojechać na kolejną wycieczkę rowerową, tym razem szlakiem doliny rzeki Muchawki.

Piękna trasa wiodła przez Stok Lacki - Mościbrody - Rakowiec.

Mimo że pogoda wydawała się chwilami niestabilna to jednak udało się uniknąć deszczowej kąpieli, a nawet zrobić kilka słonecznych zdjęć.

Dłuższy postój zrobiliśmy przy pałacu w Mościbrodach zwiedzając przy okazji jego okolice.

Po powrocie do Siedlec postanowiliśmy że na pewno nie jest to ostatnia wycieczka w tym roku szkolnym - tym bardziej, że za rok będziemy już w innych szkołach.

S.P.

Wycieczkarowerowa_2013_1.jpg Wycieczkarowerowa_2013_2.jpg Wycieczkarowerowa_2013_3.jpg

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy Śmiary 06.04.2013

omtt smiary.jpg

6 kwietnia 2013 r. w Zespole Oświatowym w Śmiarach odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Organizatorem zawodów byli: Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach, Gmina Wiśniew, Miasto Siedlce i Gmina Siedlce. Celem zawodów,w których uczestniczyło 11 trzyosobowych drużyn, było wyłonienie tych, które będą reprezentowały Rejon Siedlce w etapie wojewódzkim OMTTK. Organizatorów i uczestników powitała p. Anna Dziedzina dyr. Zespołu Oświatowego w Śmiarach. Uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali wykazując się wiedzą turystyczno-krajoznawczą, z przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy i startując w konkurencjach sprawnościowych. Nasza drużyna prezentowała się w składzie: Daniel Suchodolski, Wioleta Pasik oraz Michał Lendzion. Naszym opiekunem był nauczyciel geografii pan Marek Madziar.

Zebraliśmy się około godziny 9:00 pod siedlecką siedzibą PTTK, skąd wyruszyliśmy razem z naszym opiekunem, panem Markiem Madziarem. Po przekazaniu organizatorom przygotowanej przez nas karty do kroniki, przystąpiliśmy do rozwiązywania testu wiedzy o Polsce, naszej drużynie test nie sprawił dużo problemów i zdobyliśmy wiele punktów. Kolejnym testem był rowerowy tor przeszkód w którym zajęliśmy trzecie miejsce spośród drużyn w naszej kategorii. Następnie wspólnie rozwiązywaliśmy test dotyczący udzielania pierwszej pomocy oraz zasad ruchu drogowego. Ostatnia konkurencją był rajd na orientację który, odbył się wewnątrz szkoły z powodu złych warunków atmosferycznych. Po wszystkich konkurencjach wspólnie zjedliśmy obiad i udaliśmy się na ogłoszenie wyników. Jak się okazało nasza drużyna zajęła bardzo dobre drugie miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Po zakończonej imprezie wróciliśmy do domu około godz. 16.00.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie naszej drużyny Panu Markowi, bez którego nie moglibyśmy zająć tak dobrego miejsca.

Daniel Suchodolski kl.3c.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy Śmiary 06.04.2013

omttk2013_1.jpg omttk2013_10.jpg omttk2013_2.jpg
omttk2013_3.jpg omttk2013_4.jpg omttk2013_5.jpg
omttk2013_6.jpg omttk2013_7.jpg omttk2013_9.jpg

ZAKOPANE 21– 24.09.2012 r.

tatry2013_turystyczne_2.jpg

21.09.2012 r. piątek – wyruszyliśmy autokarem do Zakopanego – zimowej stolicy Polski.

Celem wyjazdu było zdobywanie wiadomości nt. krajobrazów, fauny i flory Tatr, rozwijanie aktywności fizycznej, kształtowanie wrażliwości na piękno oraz poznawanie walorów turystyki górskiej.

W Zakopanem wjechaliśmy kolejką PKL na Gubałówkę, skąd mogliśmy podziwiać Panoramę Tatr. Na dół udaliśmy się pieszo, aby mieć zaprawę przed kolejnym dniem.

22.09.2012 r. sobota – Tego dnia powitaliśmy pana przewodnika, z którym wspólnie ruszyliśmy do Doliny Kościeliskiej (drugiej pod względem długości doliny polskich Tatr).

Celem naszej wędrówki był Smerczyński Staw, który otoczony jest lasem i pięknymi szczytami. W schronisku Ornak odpoczywaliśmy popijając herbatkę i jedząc ciasteczka. Musieliśmy zebrać siły na kolejny marsz ale tym razem po pionowej ścianie przy pomocy łańcuchów do Jaskini Raptawickiej. Zejściem do tej jaskini była kilkumetrowa drabina. Kolejnym punktem naszej wędrówki było przejście przez Jaskinię Mylną, w której poruszaliśmy się z latarkami na czole. W niektórych miejscach tej jaskini trzeba było iść na czworakach w bardzo ciasnym korytarzu. W jednej z pieczar przewodnik opowiedział nam historię księdza, który zabłądził tutaj i niestety umarł…

Cali i zdrowi wróciliśmy na zasłużony posiłek i wypoczynek.

23.09.2012 r. niedziela – Trzeciego dnia maszerowaliśmy do Doliny Chochołowskiej, a następnie odpoczywaliśmy w schronisku górskim PTTK na Polanie Chochołowskiej skąd udaliśmy się na niezwykle malowniczy Szlak Papieski. W drodze powrotnej kupiliśmy w bacówce przepyszne oscypki. Sobotni i niedzielny wieczór spędziliśmy w zakopiańskim Aquaparku, korzystając z pływalni oraz kręgielni.

24.09.2012 r. poniedziałek – Ostatniego dnia naszego maszerowania udaliśmy się na wycieczkę do Doliny Strążyskiej, która prowadzi aż do ścian masywu Giewontu. Celem naszej wędrówki był wodospad Siklawica.

Po obiedzie ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Była to wspaniała wycieczka, podczas której poczuliśmy "smak" podhalańskiego folkloru. Na pewno będziemy wspominać tę wyprawę. Pogoda i humory dopisały, wróciliśmy pełni wrażeń i wspomnień. Wyjazd był udany i miejmy nadzieję, że niektórych zainspiruje do ponownego odwiedzenia naszych urokliwych Tatr.

Magdalena Szyszkowska

ZAKOPANE 21– 24.09.2012 r.

tatry2013_turystyczne_1.jpg tatry2013_turystyczne_10.jpg tatry2013_turystyczne_4.jpg
tatry2013_turystyczne_5.jpg tatry2013_turystyczne_6.jpg tatry2013_turystyczne_7.jpg
tatry2013_turystyczne_8.jpg tatry2013_turystyczne_3.jpg tatry2013_turystyczne_9.jpg
tatry2013_turystyczne_11.jpg    

Nadbużański Rajd Rowerowy „Serpelice 2012”

22 czerwca w ostatni piątek grupą 2 opiekunów (p. Marek Madziar i p. Andrzej Goławski) i 8 uczniów klas trzecich wyruszyliśmy na rajd rowerowy wieńczący działalność SKT-G w roku szkolnym 2011/2012.

Pierwszy etap, Siedlce - Fronołów przejechaliśmy pociągiem, a następnie w lekkim deszczu rowerami do Serpelic, gdzie mieliśmy zapewniony nocleg w domkach (w ośrodku SSM).

Następnego dnia po śniadaniu wybraliśmy się na główną część rajdu pokonując trasę Serpelice - Niemirów (przeprawa promem przez Bug), a następnie Niemirów - Mielnik (Góra Zamkowa, kopalnia kredy i rezerwat florystyczny) oraz powrót promem na naszą stronę rzeki do Serpelic przez Zaburze. Wieczorem odpoczynek oraz gry zespołowe np. siatkówka.

W niedzielę rano po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę powrotną; rowerami do Fronołowa, a następnie pociągiem K.M. do Siedlec.

Zmęczeni, ale w dobrych humorach pożegnaliśmy się na dworcu PKP.

Kolejny rajd w nowym roku szkolnym, a dla uczniów klas trzecich już w nowych szkołach.

MIŁYCH WAKACJI ;) K.A.

Nadbużański Rajd Rowerowy „Serpelice 2012”

serpelice_2012_01.jpg serpelice_2012_02.jpg serpelice_2012_03.jpg
serpelice_2012_04.jpg serpelice_2012_05.jpg serpelice_2012_06.jpg
serpelice_2012_07.jpg serpelice_2012_08.jpg serpelice_2012_09.jpg
serpelice_2012_10.jpg serpelice_2012_11.jpg serpelice_2012_12.jpg
serpelice_2012_13.jpg serpelice_2012_14.jpg  

Rowerowy Rajd Szlakiem Rezerwatów Przyrody

W poniedziałek 18.06.2012 r. odbył się zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Siedlcach Rowerowy Rajd Szlakiem Rezerwatów Przyrody. Prawie 100 - osobowa grupa rowerzystów ze szkół podstawowych i gimnazjów na czele z panem Wiceprezydentem Miasta pokonała trasę z ul. Szkolnej (spod szkoły nr 2) na Sekułę do rezerwatu florystycznego- Gołobórz.

Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwała policja.

Po przybyciu na miejsce czekał na uczestników poczęstunek w formie grillowanych kiełbasek. Można było również wysłuchać ciekawych informacji na temat rezerwatów przyrody opowiedzianych przez Zastępcę Nadleśniczego z Siedlce.

Rajd uatrakcyjniły też konkursy – konkurs krajoznawczy i rowerowy tor przeszkód, przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zwycięscy uczniowie zostali nagrodzeni, ale tego dnia wszyscy byli zadowoleni i zrelaksowani wracali do szkoły. Pogoda była też piękna, słoneczna , która sprzyjała uczestnikom i zachęcała do przebywania na świeżym powietrzu .

O.C. i A.Ż

Rowerowy Rajd Szlakiem Rezerwatów Przyrody

szlakiem_rezerwatow_2012_1.jpg szlakiem_rezerwatow_2012_2.jpg szlakiem_rezerwatow_2012_3.jpg
szlakiem_rezerwatow_2012_4.jpg szlakiem_rezerwatow_2012_5.jpg szlakiem_rezerwatow_2012_6.JPG
szlakiem_rezerwatow_2012_7.JPG szlakiem_rezerwatow_2012_8.JPG szlakiem_rezerwatow_2012_9.JPG

Wycieczka do Szczawnicy

Dnia 21.05.2012r., ok. godz. 6.00 cały autokar uczniów P.G. nr 3 wyruszył na 5- dniową wycieczkę do Szczawnicy i okolic.

Była to bardzo udana wyprawa. Większość czasu spędziliśmy na wspinaczkach górskich. Zdobyliśmy wiele szczytów: m.in. najwyższy szczyt Pienin - Wysoka, oraz inne szczyty takie jak Trzy Korony, Góra Zamkowa. Były to trudne wspinaczki, jednak mieliśmy bardzo fajnego przewodnika pana Mirosława Zielińskiego. Był to bardzo wesoły, żartobliwy, oraz posiadający szeroką wiedzę przewodnik. Myślę, ze dzięki tej wycieczce zyskaliśmy wiele informacji na temat Pienin i okolicznych gór. Z pewnością przyda nam się to w edukacji szkolnej. Mieliśmy także wspaniałych opiekunów m.in.: pana Marka Madziara który również przekazał nam wiele ciekawych informacji.

Do Siedlec wróciliśmy ok. godz. 1.00 w sobotę, myślę że był to udany wyjazd; czekam na kolejne.

K.G.

Wycieczka do Szczawnicy

szczawnica_2012_01.jpg szczawnica_2012_02.jpg szczawnica_2012_03.jpg
szczawnica_2012_04.jpg szczawnica_2012_05.jpg szczawnica_2012_06.jpg
szczawnica_2012_07.jpg szczawnica_2012_08.jpg szczawnica_2012_09.jpg
szczawnica_2012_10.jpg szczawnica_2012_11.jpg szczawnica_2012_12.jpg
szczawnica_2012_13.jpg    

Rajd Miejski Ulicami Siedlec

Dnia 14 maja 2012 roku około godziny 10:30 przed wyjazdem, uczniowie naszego gimnazjum zebrali się na krótkim spotkaniu, którego celem było omówienie wszystkich najważniejszych informacji i rozdanie koszulek do dalszej jazdy.

Było około 18 osób z klas II-gich i III-cich. Opiekunami młodzieży byli pan Paweł Michalak i pan Marek Madziar. Wyjechaliśmy spod szkoły około godziny 10:40.

Dotarliśmy na miejsce o godzinie 11-tej, gdzie zaczęły się uroczystości otwarcia ulicy Berdyczowskiej przez władze Siedlec i zaprzyjaźnionego ukraińskiego Berdyczowa. Rajd nosił nazwę „Bezpieczny i widoczny rowerzysta”.

Po uroczystym otwarciu nowej ulicy przez obecne władze, peleton gimnazjalistów przejechał ulicami Siedlec do mety ustawionej przy Urzędzie Miasta, by po krótkim przemówieniu wyruszyć w dalszą część rajdu. Trasa, którą organizowała Komenda Miejska Policji w Siedlcach i siedlecki Urząd Miasta, wiodła ulicami: Piłsudskiego, Wojskową, Sokołowską, Drobika, Północną, Jana Pawła II a następnie przez Rondo Narodowych Sił Zbrojnych, ulicę Kazimierzowską, Rondo Arcta, ulice Prusa, Wiszniewskiego, Starowiejską i Piłsudskiego.

Meta rajdu była usytuowana na Skwerze Niepodległości. Sądzę, że to wspaniała i niezapomniana zabawa. Oby więcej takich wypadów. Czekam na nie z utęsknieniem.

Sprawozdanie napisał Konrad Chwedczuk kl. 3G

Rajd Miejski Ulicami Siedlec

rajd_miejski_2012_01.jpg rajd_miejski_2012_02.jpg rajd_miejski_2012_03.jpg
rajd_miejski_2012_04.jpg rajd_miejski_2012_05.jpg rajd_miejski_2012_06.jpg
rajd_miejski_2012_07.jpg rajd_miejski_2012_08.jpg rajd_miejski_2012_09.jpg
rajd_miejski_2012_10.jpg rajd_miejski_2012_11.jpg rajd_miejski_2012_12.jpg
rajd_miejski_2012_13.jpg rajd_miejski_2012_14.jpg rajd_miejski_2012_15.jpg
rajd_miejski_2012_16.jpg rajd_miejski_2012_17.jpg rajd_miejski_2012_18.jpg
rajd_miejski_2012_19.jpg rajd_miejski_2012_20.jpg rajd_miejski_2012_21.jpg

XXX OMTTK PTTK – Eliminacje Rejonowe „Strzała” 2012r

Dnia 14 kwietnia 2012 roku odbyły się już po raz trzydziesty eliminacje rejonowe z powiatu siedleckiego, którego najlepsze drużyny (zwycięzcy grup wiekowych) będą mogły pojechać na eliminacje wojewódzkie do Warszawy. Wzięły w nim udział dwadzieścia cztery osoby z których największą grupę stanowiły szkoły gimnazjalne.

Drużyny, które wystąpiły podczas turnieju to: 11 WDH „Darnia” Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach, SP Śmiary, PG Śmiary, Ponadgimnazjalna - Jastrzębie Śmiary, Smerfy Strzała PG Strzała, Tuptuś Strzała PG Strzała. Rywalizacja toczyła się dosyć ciekawie choć szkoła ponadgimnazjalna Jastrzębie Śmiary nie musiała rywalizować, bo nie miała dla siebie konkurentów ze swojej grupy wiekowej. Szkoły gimnazjalne wystawiły zespoły trzy- osobowe, które toczyły bój o zwycięstwo premiowane wyjazdem na eliminacje wojewódzkie.

Nasza drużyna prezentowała się w składzie: Daniel Suchodolski, Ania Żukowska (Ola Cetnar w rezerwie) oraz Konrad Chwedczuk, czyli ja.

Zebraliśmy się około godziny 9:00 pod PG3 skąd wyruszyliśmy razem z naszym opiekunem, panem Markiem Madziarem.

 

Na wejściu powitali nas organizatorzy tegoż konkursu, którzy w składzie: Prezes Zarządu PTTK w Siedlcach pan Wojciech Chwedczuk, Wiceprezes Zarządu pan Jerzy Chromik, Wiceprezes Zarządu pan Jarosław Głowacki, członek Zarządu pan Józef Czajka, członek Zarządu pan Sławomir Kordaczuk oraz członek Zarządu pani Grażyna Wolińska.

Na wstępie musieliśmy zmierzyć się z wiedzą teoretyczną o Mazowszu i nie tylko. Pytania były dosyć prosto sformułowane i nie sprawiały nam żadnych trudności. W ocenie prac dołączono także karty do kroniki za które wszystkie drużyny dostały po dwadzieścia pięć punktów prócz szkoły ponadgimnazjalnej w Śmiarach. Za test geograficzny zdobyliśmy odpowiednio osiemdziesiąt dwa, dziewięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć punktów na sto możliwych.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed uczestnikami była samarytanka w której spisaliśmy się dość przeciętnie. Dostaliśmy trzydzieści trzy i trzy dziesiąte punktu na pięćdziesiąt możliwych do uzyskania. Zajęliśmy w ten sposób drugie miejsce ex aequo ze szkołą – Tuptuś Strzała i PG Strzała. Pierwsze miejsca w tej kategorii zajęły: Śmiary Jastrzębie, Śmiary Orły i Sportowcy Śmiary, którzy otrzymali po 50 punktów.

Spod szkoły w Strzale, około jedenastej, wyruszyliśmy autobusem do Kisielan-Żmichów, gdzie czekał nas bieg na orientację. Bieg okazał się super przeżyciem wśród uczestników, bo na co dzień nie uprawiają takiej dyscypliny sportu. Drużyny ustawiały się przed komisją co minutę, po czym mierzony był łączny czas znalezienia wszystkich punktów z mapy(razem osiem). Moja drużyna wystartowała o godzinie 11:51. Trasa była dość skomplikowana, gdyż niektóre punkty były ciężkie do odnalezienia, choć rzucały się z daleka w oczy. Przebiegliśmy a raczej przeszliśmy około sześciu i pół kilometra, znajdując wszystkie punkty na mapie. Mieliśmy na mecie łączny czas 44’46” i byliśmy sklasyfikowani na drugim miejscu(sześćdziesiąt sześć i sześć dziesiątych punktu) przegrywając z Gimnazjum Tuptuś Strzała(sto punktów) o 12’28”. Za nami znaleźli się Jastrzębie z czasem 45’10”(sto punktów, bo występowali w innej grupie wiekowej), PG-Śmiary 62’06”(trzydzieści trzy i trzy dziesiąte punktu) a na końcu Strzała Smerfy 1:09:50(zero punktów) bez znalezionego jednego punktu na karteczce.

Kolejną rundą zmagań był kolarski tor przeszkód. Obejmował on na początku slalom między pachołkami, zjazd po desce, przejazd pod bramką, ósemkę, przewożenie wody z jednego stolika na drugi, rzut piłką do celu oraz strumień. Nasza załoga prezentowała się dość dobrze. Mieliśmy kolejno rezultaty: 65,63,76 przy straceniu przez każdego zawodnika dwóch punktów karnych. Najlepszą w kategorii szkół podstawowych okazała się drużyna Darni Siedlce pod wodzą dr phm Dariusza Biedaka (75 punktów), natomiast wśród gimnazjów Tuptuś Strzała(siedemdziesiąt pięć punktów), Orły Śmiary(trzydzieści siedem i pół punktu), PG 3 Siedlce(osiemnaście i siedemdziesiąt pięć setnych punktu) oraz Papa Smerf Strzała(zero punktów).

Przed wynikami poszliśmy do tamtejszej stołówki, gdzie panie kucharki przygotowały dla nas ciepły, zdrowy posiłek. Na deser mieliśmy kawałek ciasta czekoladowego, za którym sam osobiście przepadam, choć tego dnia ledwo ledwie udało mi się go przełknąć. Następnym ciekawym pomysłem było zaproszenie wszystkich uczestników na wspólne oglądanie animacji poświęconej drzewom i pomnikom przyrody znajdujących się w Siedlcach. Ekranizacja była dosyć ciekawa z tego względu iż pani przedstawiająca swoją pracę próbowała przybliżyć nam zachowania w skrajnych sytuacjach, np. zachowanie podczas burzy. Pod koniec omówienia można było zaopatrzyć się w różnego rodzaju ulotki, zakładki i książki, które pani przyniosła na tą okazję.

 

Na koniec czas poznać wyniki. Ania i Daniel podczas aktywnego spędzania czasu strasznie to wszystko przeżywali. Nic dziwnego, każdy chciałby wygrać a porażka nawet nie wchodzi w rachubę.

Pan Jarosław Głowacki zajmujący się tymi eliminacjami przedstawił końcowe rezultaty drużyn reprezentujących szkoły, do których uczęszczają.

Ostatecznie nasze gimnazjum zajęła II miejsce uzyskując razem czterysta dwa i sześćdziesiąt pięć setnych punktu.

 

Myślę, że było niezwykłe wydarzenie i niezapomniane przeżycie, bo przecież braliśmy w tym udział pierwszy raz (prócz Ani, która zdołała zakwalifikować się w ubiegłym roku). Sądzę, że za rok w nowym, innym składzie drużyna Publicznego Gimnazjum nr 3 pod wodzą pana Marka Madziara osiągnie pierwsze miejsce, a na etapie wojewódzkim popisze się swoimi umiejętnościami i zdolnościami w dziedzinie geografii. Przecież nasza szkoła na to zasługuje i tego jej życzę.

uczestnik eliminacji Konrad Chwedczuk kl. 3G

omttk_2012_01.jpg omttk_2012_02.jpg omttk_2012_03.jpg
omttk_2012_04.jpg omttk_2012_05.jpg omttk_2012_06.jpg
omttk_2012_07.jpg omttk_2012_08.jpg omttk_2012_09.jpg
omttk_2012_10.jpg omttk_2012_11.jpg omttk_2012_12.jpg
omttk_2012_13.jpg omttk_2012_14.jpg omttk_2012_15.jpg
omttk_2012_16.jpg omttk_2012_17.jpg  

Wycieczka krajoznawcza do Nowych Groszk 10-11.02.2012


Dnia 10.02.2012 r. nauczyciele z naszej szkoły, p. Marek Madziar i p. Tadeusz Kośmider, zorganizowali dwudniową wycieczkę krajoznawczą do Nowych Groszk.

O godzinie 17:40 w piątek zebraliśmy się na stacji PKP w Siedlcach. Gdy wszyscy byli już obecni, przeszliśmy na peron, z którego odjeżdżał nasz pociąg. Po kilku minutach siedzieliśmy wygodnie w wagonach, a o godzinie 17:51 wystartowaliśmy. Przejeżdżaliśmy przez Sabinkę, Kotuń, Koszewnicę, aż dojechaliśmy do Sosnowego, gdzie zakończyliśmy naszą podróż pociągiem. Przez następne około 40 minut szliśmy pieszo do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowych Groszkach. Ciężkie bagaże i śliski lód bardzo utrudniały nam drogę. Nie raz któreś z nas straciło równowagę i przewróciło się. Wywoływało to śmiech wśród uczestników wycieczki i sprawiało, że wędrówka wcale nie była nudna.

W trakcie podróży zobaczyliśmy w rowie samochód. Nasi dzielni chłopcy od razu podbiegli do miejsca wypadku i pomogli kierowcy wypchnąć samochód. Potem już spokojnie i bez przeszkód wędrowaliśmy dalej w ten zimowy wieczór, aż zmęczeni i zmarznięci dotarliśmy do naszej kwatery. Kiedy ustaliliśmy miejsce noclegu, zaczęliśmy przygotowywać materace i śpiwory. Po pewnym czasie wszyscy poczuliśmy głód i zjedliśmy przywiezione zupki i kisiele. Po posiłku mieliśmy czas wolny, podczas którego robiliśmy zdjęcia, rozmawialiśmy, graliśmy w karty, tańczyliśmy. Najwięcej frajdy sprawiło chłopcom rzucanie się piłkami i zabawa w superbohaterów. Na kolację zjedliśmy pyszne tosty zrobione przez naszą koleżankę. Kiedy nadeszła pora na przygotowanie się do spania, wszyscy poszliśmy do łazienki, aby się umyć. Warunki nie pozwalały nam niestety na kąpiel, więc po umyciu zębów i twarzy udaliśmy się na zasłużony wypoczynek.

Następnego dnia obudziliśmy się o godzinie 9:00. Po zjedzeniu śniadania, umyciu się i ubraniu wszyscy spakowaliśmy się i wyruszyliśmy na godzinny spacer. Mimo mrozu i lodu na drodze, który utrudniał nam poruszanie się, wędrówka minęła nam bardzo szybko i przyjemnie. Po drodze zatrzymaliśmy się przy stawie na małą sesję zdjęciową, po czym ruszyliśmy dalej. Następnym przystankiem był miejscowy dworek i... sklep spożywczy. Zatrzymaliśmy się przy nich na około 15 minut i zawróciliśmy, idąc tą samą trasą. Gdy około godziny 12:00 dotarliśmy z powrotem na szkolne podwórko, obejrzeliśmy, znajdujący się na jego terenie, skansen. Zmęczeni i zmarznięci weszliśmy do szkoły, w której nocowaliśmy i zjedliśmy resztę naszego prowiantu.

O godzinie 14:15 po odpoczynku i zebraniu sił na powrót ze smutkiem opuściliśmy naszą kwaterę i wyruszyliśmy na pociąg. Również tym razem wiele osób straciło równowagę i upadło, jednak nikomu nie stało się nic poważnego. Cali, z paroma małymi siniakami, doszliśmy na stację. O 15: 11 wsiedliśmy do pociągu i ruszyliśmy do Siedlec.

Nasza wycieczka skończyła się na siedleckim dworcu PKP, gdzie, życząc sobie miłego dnia, wszyscy rozeszli się do swoich domów.

Oprac.: Anna Mularzuk, Natalia Lewczuk i Klaudia Perkowska

Wycieczka krajoznawcza do Nowych Groszk 10-11.02.2012

groszki_2012_01.jpg groszki_2012_02.jpg groszki_2012_03.jpg
groszki_2012_04.jpg groszki_2012_05.jpg groszki_2012_06.jpg
groszki_2012_07.jpg groszki_2012_08.JPG groszki_2012_09.JPG
groszki_2012_10.JPG groszki_2012_11.JPG groszki_2012_12.JPG
groszki_2012_13.JPG groszki_2012_14.JPG groszki_2012_15.JPG
groszki_2012_16.JPG    

Wycieczka turystyczna Doliną Muchawki

Dnia 9 listopada 2011r. odbyła się kolejna w tym roku szkolnym wycieczka turystyczna wokół Siedlec ( Doliną Muchawki) kończąca sezon rowerowy „jesień 2011”. Uczestniczyło w niej 6 osób: 2 os. z kl. II a, 3 os. z kl. II c oraz opiekun – pan Marek Madziar. Jedna osoba pokonywała trasę na skuterze, a pozostali jechali rowerami. O godz. 14:30 zebraliśmy się pod placówką PG 3 w Siedlcach i po sprawdzeniu obecności, wyruszyliśmy. Trasa była bardzo malownicza i ciekawa. Po drodze mijaliśmy wiele zabytków oraz budowli. Na przykład w Stoku Lackim widzieliśmy zabytkowy pałacyk, w Mościbrodach zakłady mięsne i zespól pałacowo - parkowy. Właśnie tam przy dworze w Mościbrodach zrobiliśmy dłuższy postój na posiłek. Wycieczka była bardzo ekscytująca, tym bardziej że wracaliśmy do domów w pełnych ciemnościach. Długość całej trasy wynosiła ponad 30 km Wycieczka zakończyła się około godz. 17:00. Czekamy na kolejne.Przedstawiamy trasę wycieczki.

Wykonał: Aleksander Augustyniak kl. IIa

Wycieczka turystyczna Doliną Muchawki

wycieczka_2012.jpg wycieczka_dolina_2012.jpg

Rajd Białowieża 2011

W dniach 06.06- 07.06.2011r. uczniowie z naszego koła turystycznego uczestniczyli w rajdzie po okolicach Białowieży. W poniedziałek rano pociągiem odjechaliśmy z Siedlec do Hajnówki. Następnie rowerami udaliśmy się do schroniska młodzieżowego w Białowieży gdzie mieliśmy nocleg. Po zakwaterowaniu wieczorem pojechaliśmy na krótką wycieczkę po okolicy. Przejechaliśmy drogę Królewskich Dębów oraz pojechaliśmy do granicy polsko- białoruskiej.

Zmęczeni, ale weseli spędziliśmy wieczór przy telewizji i poszliśmy spać. Drugiego dnia zwiedzieliśmy zwierzyniec. Przejechaliśmy również trasę po parku narodowym.

Tam spotkaliśmy słynnego na całym świecie żubra. Następnie rowerami wróciliśmy do Hajnówki. Potem pociągiem wróciliśmy do Siedlec. Był to bardzo męczący, ale ciekawy rajd. Z miła chęcią pojechałbym tam jeszcze raz.

Przygotował Daniel Suchodolski kl.1c

Rajd Białowieża 2011

bialowieza_2011_1.jpg bialowieza_2011_2.jpg bialowieza_2011_3.jpg
bialowieza_2011_4.jpg bialowieza_2011_5.jpg bialowieza_2011_6.jpg
bialowieza_2011_7.jpg bialowieza_2011_8.jpg bialowieza_2011_9.jpg

Galeria zdjęć z rajdu miejskiego "Jeżdżę bezpiecznie" z 20 maja 2011r

bezpiecznie_2011_1.jpg bezpiecznie_2011_2.jpg bezpiecznie_2011_3.jpg
bezpiecznie_2011_4.jpg bezpiecznie_2011_5.jpg bezpiecznie_2011_6.jpg
bezpiecznie_2011_7.jpg bezpiecznie_2011_8.jpg bezpiecznie_2011_9.jpg
bezpiecznie_2011_10.jpg    

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy Strzała 2011

W dn. 9.04.2011r. uczestniczyłem w imprezie zorganizowanej przez PTTK- biegach na orientację.

Nasza drużyna w składzie: Łukasz Bibik, Aleksandra Cetnar i Anna Żukowska, została wyłoniona we wcześniejszych eliminacjach. Opiekunem grupy był nauczyciel geografii pan Marek Madziar.

Zbiórka została wyznaczona na godz. 8:30. Wszyscy stawili się punktualnie. Zapoznaliśmy się z ramowym planem imprezy a potem był indywidualny konkurs wiedzy regionalnej. Następnie pojechaliśmy do Kisielan i tam rozpoczęła się właściwa część imprezy.

Od organizatorów otrzymaliśmy mapy i wybiegliśmy na trasę. Zadaniem każdej drużyny było w jak najkrótszym czasie odnalezienie sześciu punktów kontrolnych .Ok. godz. 12:15 wszystkie drużyny zameldowały się w wyznaczonym wcześniej miejscu po czym wróciliśmy do szkoły w Strzale.

Kolejną konkurencją była tzw. samarytanka. Po jej zakończeniu zjedliśmy smaczny obiad i przystąpiliśmy do ostatniej, tym razem rowerowej konkurencji. Potem podsumowano zawody, organizatorzy ogłosili wyniki, wręczono dyplomy i nagrody. Moja drużyna zajęła 4 miejsce. Impreza zakończyła się ok. godz. 15. Przez cały dzień towarzyszył nam duch zdrowej, sportowej rywalizacji, optymizm i dobra zabawa.

Ł.B.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy Strzała 2011

relacja fotograficzna

strzala2011_01.jpg strzala2011_02.jpg strzala2011_03.jpg
strzala2011_04.jpg strzala2011_05.jpg strzala2011_06.jpg
strzala2011_07.jpg strzala2011_08.jpg strzala2011_09.jpg
strzala2011_10.jpg strzala2011_11.jpg  

Wycieczka do rezerwatu przyrody Jata

Dnia 19 września wraz z dwoma kolegami odważyłem się wyruszyć na dosyć ciężką i długą wycieczkę rowerową do rezerwatu przyrody Jata. Jak zwykle opiekę nad nami sprawował nasz nauczyciel geografii, pan Marek Madziar.
Był wczesny niedzielny ranek, godzina 9.30. Pogoda nie najgorsza, to znaczy dosyć ciepło. Miejscem zbiórki była nasza szkoła, PG nr 3. Stawiliśmy się punktualnie, no i się zaczęło! Na wstępie powtórzyliśmy sobie zasady ruchu drogowego, bo bez tego nie da się wyruszyć w żadną drogę. Następnie nasz opiekun przypomniał nam program rajdu- byliśmy przygotowani na duży wysiłek! I w drogę! Dołączyliśmy do doświadczonej już grupy klubu rowerowego DOKTOREK, która czekała na nas na rogu ulic Artyleryjskiej i Leśnej.
Na początek pokonaliśmy w dosyć szybkim tempie trasę ponad 50 kilometrów- jechaliśmy przez ŻELKÓW, LIPNIAK, DOMANICE. Jeszcze na tym etapie podróży pokonywaliśmy trasę bez większego problemu i zmęczenia. Podziwialiśmy okolice i słuchaliśmy informacji przekazywanych przez naszego opiekuna.
Następnie byliśmy: na mszy w kościele w Domanicach, poświęconej pamięci żołnierzy AK ze Zgrupowania Jata, na sąsiednim cmentarzu (gdzie wielu z nich jest pochowanych), pod pomnikiem poświęconym bohaterom bitwy pod Domanicami (1831 r.), na cmentarzu wojennym, gdzie pochowani są obrońcy Polski z września 1939 r. oraz przy ukrytym w lasach pomniku, poświęconym księdzu Brzózce (w miejscu, gdzie była jego kryjówka- ziemianka).
W czasie drogi przydarzyła mi się niemiła historia z upadkiem razem z rowerem i mała stłuczka. Trochę się zdenerwowałem, ponieważ to tata pożyczył mi swój rower, który jest lżejszy i zwyczajnie wygodniejszy, ale nie było tak źle. Najważniejsze, że nic mi się nie stało i dalsza podróż przebiegała bez niespodzianek.
Kolejnym etapem naszej podróży był zlot w Rezerwacie Jata Tu spotkaliśmy się ze świadkiem czasów wojennych, panem ANTONIM ZAJĄCEM. Był on żołnierzem Armii Krajowej i dobrze pamięta czasy najazdu Niemców na Polskę. Rezerwat przyrody Jata to jedno z nielicznych miejsc w Europie, które pozostało wolne od faszystowskich najeźdźców, a w związku z tym oszczędzono mu zniszczeń wojennych. Bardzo nam się podobała ta historyczna podróż w przeszłość, świadectwem której jest pomnik z wmurowaną tablicą. Zwiedzanie Rezerwatu Jata i spotkanie z weteranem zajęło nam około czterech godzin /15.00-19.00/.
Podróż powrotna z JATY przez BIARDY, WIŚNIEW była trochę gorsza. Byliśmy wyczerpani wielokrotnymi podjazdami i droga trochę już nam się dłużyła. Zmęczenie długą jazdą dawało znać o sobie, ale udało się! Wróciliśmy do Siedlec około godziny 20.30. Oficjalne zakończenie wycieczki miało miejsce przy naszym gimnazjum. Następnie, cali, zdrowi i pełni wrażeń, dotarliśmy do swoich domów.
Myślę, że ta wycieczka dobrze wpłynęła na naszą kondycję, stan naszej wiedzy o regionie i… zasypianie, a już na pewno nie zraziła nas do następnych wypadów. Już z niecierpliwością czekamy na następne rajdy i potwierdzamy swoją gotowość na nowe wyzwania!!!

Konrad Chwedczuk Kl. 2g
201009192353.jpg 201009192359.jpg 201009192361.jpg
201009192367.jpg 201009192372.jpg 201009192373.jpg
201009192375.jpg 201009192377.jpg 201009192379.jpg

Wycieczka do Igań

W dniu 9 kwietnia 2010 roku odbył się rajd rowerowy do Igań. Celem wycieczki było uczczenie 179-tej rocznicy Bitwy pod Iganiami.
Opiekunem naszej grupy był pan Marek Madziar. W skład naszej grupy weszli koledzy i koleżanki z naszej klasy IG: Ola Cetnar, Ola Żebrowska, Ola Bryzek, Iga Żurawska, Ania Żukowska i Damian Gawinkowski oraz oczywiście ja- Konrad Chwedczuk.
Umówieni podjechaliśmy pod szkołę rowerami o godzinie 9:15, po czym wyjechaliśmy w trasę. Była dość ładna, słoneczna pogoda. Do Strzały przyjechaliśmy około godziny 9:50, gdzie po krótkich przygotowaniach/ nałożeniu koszulek, sesji zdjęciowej, przygotowaniu listy uczestników/ w towarzystwie wiceprezydenta miasta Siedlce- Jarosława Głowackiego i innej grupy ruszyliśmy w dalszą drogę. Jechało się dość ciężko polnymi drogami, ale kiedy wyjechaliśmy na drogę główną, to już było dość sprawnie. Na miejsce dotarliśmy około godziny 13-tej. Wtedy odbyła się ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem poległych w Bitwie pod Iganiami. Wysłuchaliśmy równie wspomnień o tym zdarzeniu sprzed 179 lat. Z przyjemnością skorzystaliśmy z przygotowanego na tą uroczystość posiłku- do wyboru była grochówka, kiełbaska , ciasto oraz ciepła herbata. Znaleźliśmy też chwilę na to aby odwiedzić dom naszej gimnazjalnej koleżanki Oli Bryzek. Po zakończeniu ceremonii popedałowaliśmy jeszcze do pobliskiego Mc Donalda, gdzie kupiliśmy sobie różne smakołyki. Najedzeni, pełni miłych wrażeń po odbytym rajdzie skierowaliśmy się w stronę Siedlec.
Wycieczka bardzo mi się spodobała i bardzo się ucieszyłem, że mogłem czynnie w niej uczestniczyć. Tym samym rozpocząłem sezon rowerowy. Mogłem dowiedzieć się również czegoś nowego o walce, która rozgrywała się niedaleko nas. Sądzę, że moi koledzy i koleżanki również zadowoleni, choć zmęczeni, wrócili do swoich domów. Za rok chętnie wezmę udział w tak ciekawej wyprawie.
Konrad Chwedczuk kl.1g

Mała relacja fotograficzna z wycieczki :)

iganie_2010.jpg iganie4_2010.jpg iganie3_2010.jpg iganie2_2010.jpg

Nowe Groszki 23-24 kwiecień 2010

W dniach 23-24 kwietnia 2010 roku odbyła się wycieczka do Nowych Groszków. Opiekunem wycieczki był nasz pan od geografii pan Marek Madziar. W skład grupy wchodzili: Anna Żukowska, Iga Żurawska, Aleksandra Cetnar, Aleksandra Żebrowska, Przemysław Pakosiński, Martin Radziwonka, Kinga Słowińska, Klaudia Śledź, Aleksandra Ambroziak, no i ja, czyli czyli Konrad Chwedczuk.
Na wstępie wyjazdu o godzinie 17:20, spotkaliśmy się na Dworcu Kolejowym w Siedlcach, gdzie pan Marek Madziar jak zawsze sprawdzał deklaracje zgody rodziców. Następnie wyruszyliśmy pociągiem dopiero około 17:50. Po wyjściu z pociągu wyruszyliśmy pieszo do szkoły w Nowych Groszkach. Około 19:30- 20:00 powróciliśmy w to samo miejsce, do którego przybyliśmy około pół roku temu. Po rozpakowaniu przygotowaliśmy śpiwory i czekała nas długa, męcząca noc. Okazało się bowiem, iż mimo ciszy nocnej wszyscy mieli inny pomysł na nocną zabawę. Tylko nieliczni znużeni niebawem zasnęli….
Po nocy wreszcie nadszedł dzień. Po zbudzeniu od razu zaczęliśmy się pakować i przygotowywać się do następnego długiego i męczącego dnia w słońcu. W sobotę około godziny dziewiątej odbyło się śniadanie. Po nim wyruszyliśmy na szlak turystyczny, przechodziliśmy obok długich i w miarę płytkich brzegów Stawów Gołębiowskich. Po dwóch godzinach zmagań na trasie turystycznej, która jest tam wyjątkowa, przyszliśmy do szkoły, gdzie przygotowywaliśmy się do jej opuszczenia. O godzinie 14:30 wreszcie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wszyscy nie mogli się już doczekać powrotu do domu. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy: w pierwszej byłem ja, 2 chłopaków i 2 dziewczyny. Po godzinie i 20 minutach przyszliśmy wreszcie na peron, na którym czekaliśmy na przybywający pociąg. Jazda trwała krótko ale miło sobie rozmawialiśmy. Na dworcem kolejowym znowu podzieliliśmy się na grupy. Niektórzy czekali, inni poszli z panem, ja natomiast umówiłem się z tatą i od razu poszedłem z bagażem do samochodu. Zmęczony i pełen wrażeń przyjechałem do domu.
Oczekuję, że takich wycieczek będzie jak najwięcej .Mam nadzieję jednak, że następnych tego typu wycieczkach będzie więcej dobrej ale też i odpowiedzialnej zabawy….
Konrad Chwedczuk

I jak zawsze krótka relacja foto

groszki1.jpg groszki2.jpg groszki3.jpg groszki4.jpg
groszki5.jpg groszki6.jpg groszki7.jpg groszki8.jpg

OMTTK Strzała 2010

W turnieju w Strzale brały udział 2- 3 osobowe drużyny z naszego gimnazjum: 1 z Szkolnego Koła Turystyczno- Geograficznego i 2 składająca się z harcerzy PG3.

201004201362.jpg 201004201365.jpg 201004201375.jpg
201004201383.jpg 201004201385.jpg 201004201388.jpg
201004201389.jpg 201004201399.jpg 201004201404.jpg
201004201411.jpg 201004201424.jpg 201006231830.jpg
201006231834.jpg karta_A.2010_.jpg karta_R._2010.jpg
Mapa_TNO_Niwiski_....jpg    
201005221609.jpg 201005221610.jpg 201005221619.jpg
201005221634.jpg 201005221639.jpg dyplom1.jpg

A potem był OMTTK Płock 2010

Gdzie zajęliśmy IV miejsce

Nasza pierwsza wyprawa w rejon Stawów Gołębiowskich 11 - 12.12 2009

N.Gr._11-12.12.09_(1).jpg N.Gr._11-12.12.09_(10).jpg N.Gr._11-12.12.09_(11).jpg N.Gr._11-12.12.09_(12).jpg
N.Gr._11-12.12.09_(13).jpg N.Gr._11-12.12.09_(14).jpg N.Gr._11-12.12.09_(15).jpg N.Gr._11-12.12.09_(2).jpg
N.Gr._11-12.12.09_(3).jpg N.Gr._11-12.12.09_(4).jpg N.Gr._11-12.12.09_(6).jpg N.Gr._11-12.12.09_(9).jpg

Wycieczka rowerowa w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

W dniu 18 września 2009 roku odbyła się w Siedlcach wycieczka rowerowa, przypadająca   w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Tego dnia odbyła się wycieczka rowerowa dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz grup PTTK Oddział Siedlce po ciekawych miejscach naszego miasta. Był ciepły, słoneczny wrześniowy piątek.
Moją szkołę  - PG nr 3 reprezentowała nasza klasa /1g/ w składzie Iga, trzy Ole i ja, czyli  5 zawodników. Opiekunem naszej grupy był nauczyciel geografii pan Marek  Madziar.
Po dwóch godzinach lekcyjnych spędzonych w szkole, udaliśmy się na zbiórkę całej grupy siedleckiej pod Katedrę Siedlecką. Tam czekała na nas pani przewodniczka, która opowiadała nam  o zabytkach i historii Siedlec. Podziwialiśmy witraże katedralne.   
Następnie na rowerach dotarliśmy  pod Pałac Ogińskich, gdzie ponownie odbyliśmy  lekcję historii. Podzieliliśmy się na dwie duże grupy: jedna odwiedziła Kaplicę Ogińskich i wysłuchała muzyki klasycznej, a druga pozostała w pałacu.
Następnym punktem wycieczki rowerowej był Polimex Mostostal. Tutaj wykonaliśmy okrążenie dookoła zakładu, po czym zapoznaliśmy się z pracą osób tam zatrudnionych.
Podczas opuszczania naszego miasta zostały zrobione  zdjęcia pamiątkowe wykonane przez pana fotografa.
Ostatnim punktem wycieczki był piknik w Leśniczówce  na Sekule. Tam otrzymaliśmy ciepły posiłek : bigos i kiełbaski z grilla. Miały też miejsce pokazowe masaże wykonywane przez masażystów z siedleckich szkół średnich.
Na zakończenie otrzymaliśmy drobne  prezenty w postaci bidonów. Około godziny 14:45 wyruszyliśmy w drogę powrotną. 
Wszyscy, choć zmęczeni, szczęśliwie dotarliśmy do szkoły, a następnie do domu. Byliśmy zadowoleni z przebiegu wycieczki.
Z ochotą przyjmiemy następne zaproszenia.
Konrad Chwedczuk.
Kl. I G

Krótka relacja fotograficzna z naszego rajdu.

rajd1.jpg rajd2.jpg rajd3.jpg
rajd4.jpg rajd5.jpg rajd6.jpg

Sprawozdanie z eliminacji rejonowych OMTTK Siedlce 2009

1.jpg

18 kwietnia 2009 r. odbyły się eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajobrazowego w Siedlcach w Publicznym Gimnazjum nr 4. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczestniczki: Katarzyna Izdebska, Izabela Suprun i Joanna Chacińska pod opieką nauczyciela geografii p. Marka Madziara.

O godz. 8.20 spotkaliśmy się pod naszą szkołą, skąd pojechaliśmy do PG 4, gdzie miał sie odbyć turniej. Wszystko zaczęło się z lekkim opóźnieniem, które z każdą chwilą zwiększało emocje. Uczestników nie było zbyt wielu. W kategorii gimnazjów były 3 drużyny. W końcu rozpoczął sie test wiadomości o naszym regionie i ważniejszych miejscach kraju. Składał się z 50 pytań, które musieliśmy rozwiązać w czasie 50 minut.

Potem miała być jazda rowerem, ale z powodu deszczowej pogody ten etap zastąpiono sprawdzianem naszej wiedz z zakresu pierwszej pomocy i znajomości wyposażenia apteczki. Na początku wszyscy pisali krótki test, a potem był sprawdzian umiejętności praktycznych, w których nasza drużyna spisała się bardzo dobrze. Miałyśmy maksymalną liczbę punktów.

Następnie planowany był rajd na orientację po lesie, ale z powodu pogody i tę konkurencję trzeba było zastąpić sprawdzianem naszej wiedzy z zakresu korzystania z mapy. Gdy już skończyły się wszystkie przewidziane w programie konkurencje, komisja zaczęła sprawdzać nasze prace, a my przez ten czas zwiedzałyśmy szkołę i odkrywałyśmy tajniki gier w naszych telefonach, a pan Marek Madziar uwieczniał te chwile na zdjęciach.

Wreszcie nasze oczekiwanie dobiegło końca. Nadeszła chwila ogłoszenia wyników. 3 miejsce zajął Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale z łączną liczbą punktów 258. 2 miejsce zajął nasz zespół z liczbą punktów 429.a wygrała drużyna z gimnazjum w Śmiarach z liczbą punktów 433. Ponadto uczennica naszej szkoły Izabela Suprun zajęła 3 miejsce w liczbie punków z testu wiedzy o naszym regionie. Za zajęte miejsce otrzymałyśmy książki pt.,, 17 dni w Treblince”. Na zakończenie turnieju wszyscy poszliśmy na obiad w stołówce szkolnej.

Wszyscy wróciliśmy zadowoleni. Teraz już wiemy jak taki turniej wygląda i na pewno w przyszłym roku lepiej się do niego przygotujemy i może uda nam się wywalczyć 1 miejsce!

Joanna Chacińska

Wycieczka klasy 3c do Stacji Meteorologicznej w Siedlcach

Dnia 28 listopada 2008 r. uczniowie klasy 3c oraz dwie uczennice klasy 2c razem z opiekunami: Panem Markiem Madziarem i Panią Magdaleną Głuszczak-Aleksiuk udali się do Stacji Meteorologicznej w Siedlcach.

Na miejsce dotarliśmy pieszo wyruszając z pod szkoły. Wraz z przewodnikiem (pracownikiem stacji) poznawaliśmy przyrządy służące do pomiarów i obserwacji meteorologicznych, m.in. klatkę meteorologiczną, wiatromierze, termometry, deszczomierze i heliografy. Po wycieczce wróciliśmy do domu.

 Z tej wycieczki bardzo dużo się nauczyliśmy i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzimy to miejsce.

Maciej Borkowski 3c

meteo_2008_(20).jpg meteo_2008_(22).jpg meteo_2008_(24).jpg
meteo_2008_(25).jpg meteo_2008_(26).jpg meteo_2008_(27).jpg

Wycieczka rowerowa klasy III a w dn. 30.05.2008.

Opracował Tomek Bulak

Czas majówek zachęcił nas do zorganizowania wycieczki rowerowej. Słoneczna pogoda sprzyjała szaleństwom rowerowym.

W piątek 30 maja zorganizowaliśmy wycieczkę, której trasa przebiegała w okolicy stawów nieopodal Błoni Siedleckich aż po Zalew Siedlecki. Droga była mało wymagająca i krótka, więc wszyscy pokonaliśmy ją bez trudu.

30 maja o godzinie 8.00 wyruszyliśmy w stronę stawów. Była piękna i słoneczna pogoda. Pedałując przejechaliśmy tuż obok brzegu stawów, trawa była taka wysoka i nie widać było gdzie jedziemy. Po pewnym czasie pedałowania ujrzeliśmy zabudowania. Wszyscy szczęśliwi wyjechaliśmy na drogę asfaltową. Zmęczeni zarządziliśmy przerwę na ławkach przy ulicy Sokołowskiej. Po długiej przerwie udaliśmy się w stronę ulicy Żytniej. Pan Marek Madziar, nasz nauczyciel od geografii poprosił nas abyśmy znaleźli jeziorko Żytnia, które podobno (wg. opisu informatora) znajduje się nieopodal tej ulicy. Okazało się, że tej wody nie ma i pojechaliśmy dalej. Następnym przystankiem była zielona trawa nad naszym Siedleckim Zalewem przy grillu. Wszyscy najedli się do syta i odpoczęli, a następnie ustawili się do zdjęcia. Po sesji zdjęciowej udaliśmy się prosto do szkoły gdzie zakończyła się nasza podróż.

 Wszyscy zadowoleni i szczęśliwi rozjechaliśmy się do domów.

Wszyscy (a dokładniej piękniejsza część drużyny) uśmiechnięci pozują do pamiątkowej fotografii.

gallery-54628839.jpg

Reszta naszej wycieczki nie koniecznie ta brzydsza ;)

gallery-54629033.jpg gallery-54632772.jpg P1240514-1.JPG P1240494-1.JPG

XXVII Rajd na Orientację

rajd.JPG

Dnia 12 kwietnia 2008r. w Paprotni, odbył się XXVII Rajd na Orientację. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3a: Magdalena Izdebska, Wojciech Pużuk, Mariusz Gozdek oraz Tomek Bulak. Uczestnicy rajdu zebrali się o godzinie 830 pod siedzibą PTTK. Opiekunem naszej drużyny był pan Marek Madziar.

Pierwszym punktem było spotkanie w szkole w Paprotni, gdzie wysłuchaliśmy informacji związanych z organizacją rajdu oraz przekazaliśmy komisji nasz karty do kroniki.

Następnie odbył się pierwszy etap konkursu - test, w którym należało udzielić odpowiedzi na 50 trudnych pytań związanych z naszym regionem. Najlepszy wynik uzyskał nasz kolega Mariusz Gozdek, który zdobył aż 90 pkt. na 100 możliwych!!! Kolejnym etapem konkursu była jazda na rowerze. W tej rywalizacji najlepszy okazał się Tomek Bulak, który otrzymał tylko 2 pkt. karne.

Trzeci etap zmagań to INO – konkurencja, która polegała na tym, że na podstawie podanych azymutów grupa musi trafić do podanego miejsca.

Nasze gimnazjum zdobyło 5 miejsce w rajdzie! Impreza była bardzo udana, mam nadzieję, że w przyszłym roku, już jako licealiści również weźmiemy w niej udział.

 

Magdalena Izdebska 3a

_mini-ton.JPG _mini-ton1.JPG

„Rajd na Orientację”

_mini-dyplom.jpg

Dnia 14.04.2007 r. wybraliśmy się do Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Siedlcach, aby reprezentować naszą szkołę w rejonowym etapie konkursu "Rajd na orientację". O godzinie 8:15 czteroosobowa grupa, w której skład wchodzili: Magda Izdebska, Wojtek Pużuk, Damian Czerkas i Asia Pawluk pod opieka nauczyciela geografii pana Marka Madziara, wybrała się na konkurs. Odbyło się tam spotkanie z organizatorami konkursu i jury, którzy omówili kolejne etapy konkursu. Pierwszym etapem była część teoretyczna, do której potrzebna nam była wiedza o historii i ukształtowaniu naszego regionu. Po napisaniu niełatwego testu autokar zabrał nas do lasu gdzie miał się odbyć następny etap konkursu, czyli rajd na orientację. Gdy byliśmy już na miejscu dowiedzieliśmy się jeszcze o kilku sprawach organizacyjnych. Na starcie każda drużyna dostawała mapę, kartę punktacyjną i zestaw z zadaniami dodatkowymi. Drożyny z gimnazjów musiały znaleźć w lesie 9 punktów kontrolnych i skasować je na karcie punktacyjnej. Mieliśmy na to 90 minut.Za każdy znaleziony punkt dostawaliśmy 95 punktów, za nieznaleziony traciliśmy 90, ale za każdą minutę spóźnienia traciliśmy 5 punktów, co było przyczyną późniejszych kłopotów.

Wycieczka do Igań

_mini-iganie.JPG
Dnia 13 kwietnia 2007 r. wraz z panem Markiem Madziarem wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę do Igań. Celem podróży było zwiedzenie terenów, gdzie rozegrała się słynna bitwa. Dowiedzieliśmy się tam wielu istotnych rzeczy o bitwie pod Iganiami. Szliśmy szlakiem armii polskiej idącej na spotkanie z armią rosyjską pod Iganiami. Poznaliśmy techniki dawnych bitew. Uczestniczyliśmy również w uroczystości upamiętnienia tego wydarzenia. Następnie, pieszo wyruszyliśmy do siedleckiej harcówki. Tam rozpalono ognisko. Mogliśmy się delektować pieczonym chlebem i kiełbaskami. Odbył się tam również konkurs wiedzy historycznej o bitwie pod Iganiami.Po opalaniu, wypoczęci, około godziny 14:00 wróciliśmy do domu.

Wycieczka do Stacji Meteo

_mini-meteo_2006.jpg

Dnia 24 października 2006r. wraz z panem Markiem Madziarem udaliśmy się (5 osób z kółka) do Stacji Meteorologicznej w Siedlcach. Na miejsce przyjechaliśmy rowerami, a następnie wraz z przewodnikiem poznawaliśmy  przyrządy służące do pomiarów i obserwacji meteorologicznych, m.in. klatkę meteorologiczną, wiatromierze, termometry, deszczomierze i heliografy. Następnie zadowoleni wróciliśmy do szkoły. Z tej wycieczki bardzo dużo się nauczyliśmy i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzimy to miejsce.