gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2013/10/28

Warsztaty predyspozycji zawodowych dla naszych III - klasistów

Już za kilka miesięcy młodzież z klas trzecich stanie przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia.

Wychodząc naprzeciw ich potrzebom pedagog szkolny we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną zorganizował warsztaty predyspozycji zawodowych. W październiku uczniowie wszystkich klas trzecich uczestniczyli w czterogodzinnych warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach, p. Jolantę Ochab.

Dzięki tym zajęciom poznali strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz drogi uzyskiwania kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonego zawodu. Mieli również możliwość poznać swoje predyspozycje zawodowe. Rozwiązując testy uzyskali informację, w jaki sposób cechy ich charakteru i osobowości oraz umiejętności i talenty wpływają na wybór określonej grupy zawodów - czy mają predyspozycje do pracy z człowiekiem, w zawodach technicznych, w zawodach związanych z przetwarzaniem danych, związanych z przyrodą czy też w zawodach artystycznych.

Dla młodzieży, która nadal będzie miała trudność z wyborem dalszego kierunku kształcenia, w styczniu odbędą się konsultacje indywidualne (informacje u pedagoga szkolnego). Jednocześnie przypominamy, że w każdy poniedziałek na ósmej godzinie lekcyjnej w gabinecie pedagoga uczniowie mogą korzystać z pomocy doradcy zawodowego p. Iwony Michalskiej.