gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2018/01/03
3a_sad_2017.jpg

Wycieczka do … sądu

14 grudnia 2017 r. uczniowie klasy 3A pod opieką p. Agaty Głuchowskiej i p. Magdaleny Chojeckiej odwiedzili siedzibę Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej. Uczniowie byli obecni na dwóch rozprawach sądowych jako obserwatorzy. Pierwsza sprawa była związana z postępowaniem karnym , druga – cywilnym. Po rozprawach, odbyła się pogadanka na temat różnych sytuacji sądowych. Pani Sędzia zwracała uwagę między innymi na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, podawała przykłady konsekwencji beztroski przy korzystaniu z telefonu komórkowego przez pieszych, szczególnie młodych ludzi, co szczególnie działało na wyobraźnię. Mówiła o prawnym aspekcie przestrzegania norm życia społecznego, wymieniła także tematy wielu toczących się spraw sądowych np. związanych z pochopnym zaciągnięciem kredytu.
Na koniec, Pani Prezes Sądu oprowadziła grupę po różnych pomieszczeniach gmachu, co na wielu uczniach zrobiło duże wrażenie. Wizyta w Sądzie była bardzo pouczająca dla uczestników wycieczki, którzy podczas rozmowy z Panią Sędzią mieli możliwość zadawania pytań i dowiedzieć się wiele na interesujących ich tematy.