gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Pedagodzy wspierający/ specjaliści w naszej szkole

Iwona Łukaszewska - pedagog ds. integracji, przewodnicząca zespołu Integracyjno- Wychowawczego
Mariola Księżopolska- pedagog szkolny, vice przewodnicząca Zespołu integracyjno- wychowawczego
Katarzyna Stachowska - terapia pedagogiczna
Marianna Sapińska - terapia pedagogiczna
Beata Krzyszczak- logopedia
Ewa Wasążnik - rehabilitacja

p.Beata Popek - wychowawca, nauczyciel wspierający klasy III b
p. Ewa Misiak - wychowawca, nauczyciel wspierajacy klasy Ie
p.Małgorzata Jakubowska - wychowawca, nauczyciel wspierajacy klasy III e
p.Agnieszka Kamieńska-Ławecka wychowawca, nauczyciel wspierajacy klasy Ig
p.Violetta Nasiłowska - wychowawca,nauczyciel wspierajacy klasy Ib
p. IwonaMichalska - wychowawca, nauczyciel wspierajacy klasy Ic
p. Anna Miłobędzka wychowawca,nauczyciel wspierajacy klasy Id
p. Martyna Księżopolska - nauczyciel wspierajacy klasy Ib
p. Katarzyna Teodorska-Romańska - wychowawca,nauczyciel wspierajacy klasy I f
p.Magdalena Korytowska - nauczyciel wspierajacy klasy II c, II d
p.Agnieszka Majewska - wychowawca,nauczyciel wspierajacy klasy IIIc
p.Agnieszka Walesiak - wychowawca, nauczyciel wspierajacy klasy IId
p.Barbara Biarda wychowawca,nauczyciel wspierajacy klasy II c
p.Irena Krupa - wychowawca,nauczyciel wspierajacy klasy IIe
p. Adriana Burdziłowska Nowak- nauczyciel wspierajacy klas Id, Ig, If, IIIe
p. Urszula Borkowska - nauczyciel wspierajacy klasy II e
p. Elzbieta Chachaj-nauczyciel wspierajacy w klasie IIIb
p.Maria Bujak- nauczyciel wspierajacy wklasie Ic, II d ( NI)
p.Aneta Sobierajska - nauczyciel wspierajacy w klasie IIIc, II d ( NI)
p. Marzena Tymińska -nauczyciel wspierajacy wn klasie II d ( NI)

Nauczyciele pracujący w oddziałach integracyjnych posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe:
a) ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki integracyjnej
b) oligofrenopedagogiki
c) logopedii
d) rehabilitacji
e) rewalidacji i rehabilitacji
f) resocjalizacji
g) psychoprofilaktyki
h) terapii pedagogicznej